کتاب مرجعThe Handbook of Technical Analysis

کتاب مرجع آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازارهای مالی می باشد که امروزه بسیاری از تحلیل گران از این روش استفاده می کنند. سادگی و قابلیت استفاده از این روش  در کوتاه مدت باعث شده که در بین تحلیل گران از جایگاه بالایی برخوردار باشد. از این رو سازمان ها وموسسات مختلفی برای قانون مند نمودن آموزش ها و بعلاوه تربیت افراد جهت موسسات و …. اقدام به ارائه مدارکی در این راستا نموده اند.

این مدارک بسته به موسسه صادر کننده سطوح و شرایط مختلفی برای اخذ دارد ولی باید اشاره نمود که مفاهیم یکسان است. یکی از بهترین مراجع برای آموزش تحلیل تکنیکال وهمچنین مرجعی برای آزمون های محتلف کتاب

The Handbook of
Technical Analysis

نوشته Mark Andrew Lim است.

در این کتاب به صورت جامع اغلب مفاهیم در تحلیل تکنیکال را می توان مشاهده نمود. بنده خود کتابی کامل تر از این کتاب که تمام مفاهیم را پوشش داده باشد مشاهده نکرده ام . ضمن اینکه نویسنده تاکید می کند کسانی که کاندید آزمون ها و مدارک تحلیل تکنیکال هستند می توانند از این مرجع استفاده کنند.

فصول این کتاب عبارتند از

Chapter 1 Introduction to the Art and Science of Technical Analysis

CHAPTER 2 Introduction to Dow Theory

Chapter 3 Review Questions

CHAPTER 4 Market Phase Analysis

CHAPTER 5 Trend Analysis

Chapter 6 Review Questions

CHAPTER 7 Bar Chart Analysis

CHAPTER 8 Window Oscillators and Overlay Indicators

 CHAPTER 9 Divergence Analysis

CHAPTER 10 Fibonacci Number and Ratio Analysis

CHAPTER 11 Moving Averages

CHAPTER 12 Envelopes and Methods of Price Containment

CHAPTER 13 Chart Pattern Analysis

CHAPTER 14 Japanese Candlestick Analysis

CHAPTER 15 Point‐and‐Figure Charting

CHAPTER 16 Ichimoku Charting and Analysis

CHAPTER 17 Market Profile

CHAPTER 18 Basic Elliott Wave Analysis

CHAPTER 19 Basics of Gann Analysis

CHAPTER 20 Cycle Analysis

CHAPTER 21 Volatility Analysis

CHAPTER 22 Market Breadth

CHAPTER 23 Sentiment Indicators and Contrary Opinion

CHAPTER 24 Relative Strength Analysis

CHAPTER 25 Investor Psychology

CHAPTER 26 Trader Risk Profiling and Position Analysis

CHAPTER 27 Integrated Technical Analysis

CHAPTER 28 Money Management

CHAPTER 29 Technical Trading Systems

علاوه بر فصول کتاب شما می توانید چند مجموعه تست برای امتحانات محتلف در کتاب مشاهده کنید

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

مشاهده لینک دریافت کد 0006

آدرس کتاب در آمازون

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ