تحلیل تکنیکال جفت ارز ها 22-4-2019

تحلیل تکنیکال

GOLD

قیمت در هفته گذشته به دلیل اعلام اخبار بنیادی به اصلاح رفت . هم اینک منطقه حمایتی پیشین در نقش یک منطقه مقاوتی عمل نموده است . در صورت شکسته شدن این منطقه مقاومتی و تثبیت در بالای آن انتظار حرکت تا خط روند بالایی را داریم و در صورت بازگشت از این منطقه نیز انتظار ریزش را خواهیم داشت .

تحلیل تکنیکال

EURUSD

در هفته گذشته قیمت به دلیل اخبار اقتصادی قبل از رسیدن به سقف کانال رسم شده بازگشت البته هشدار تأثیر این بازگشت با شکسته شدن کانال کوچکتر اعلام شده بود .در حال حاضر حرکت قیمت به سمت کف کانال اصلی رسم شده در تایم روزانه ادامه دارد و اولین هدف می تواند خط روند سفید رنگ در 1.1152 و سپس خط روند قرمز رنگ در 1.1058 . در صورت بازگشت قیمت نیز هدف سقف کانال است .

تحلیل تکنیکال

USDJPY

قیمت در کانال رسم شده در حال حرکت است و هم اکنون به سمت کف کانال می رود و انتظار رسیدن به کف کانال و حرکت صعودی مجدد را داریم . درصورت شکسته شدن کانال نیز می توانیم وارد معامله فروش شویم .

تحلیل تکنیکال

GBPUSD

قیمت در مجاورت خط پایین کانال رسم شده و بدون منطقه حمایتی قرار دارد . فرصت مناسب برای خرید در صورت ظاهر شدن سیگنال بازگشت خواهیم داشت . در صورت شکسته شدن منطقه حمایتی و خط پایین کانال نیز می توان وارد معامله فروش شد .

تحلیل تکنیکال

USDCAD

قیمت مجدد به خط روند رسم شده بازگشته است در حالی که الگوی مثلث نیز هم چنان باقی است . هم اکنون قیمت در حال بازگشت از این خط روند است و به سمت خط پایین مثلث و کف کانال می رود . در صورت شکسته شدن خط بالای مثلث وارد معامله خرید می شویم .

تحلیل تکنیکال

NZDUSD

قیمت منطقه حمایتی پیش روی خود را شکسته است و در حال ریزش به سمت کف کانال رسم شده می باشد .

تحلیل تکنیکال

AUDUSD

قیمت توانسته است خط روند پیش روی خود را بشکند و هم چنان در کانال رسم شده نیز در حال حرکت است . هم اکنون در کف کانال قرار داریم . در صورت ظاهر شدن سیگنال بازگشت می توان وارد معامله خرید شد .در غیر این صورت با شکسته شدن کف کانال و تثبیت وارد معامله فروش می شویم .

ارسال یک پاسخ