تحلیل طلا و دلار 2 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

مروری بر روز گذشته :

روز گذشته طلا شرایط نزولی داشت. به طور کلی قیمت از سطح بالای کانال در محدوده 1890 شروع به ریزش نمود و این ریزش تا محدوده 1867 نیز ادامه داشت و مجدد بازگشت. قیمت هم اکنون در کف کانال خود قرار دارد و انتظار داریم بسته به شرایط صعود یا در صورت شکسته شدن خط کف کانال نرول را داشته باشیم.

 

تحلیل دلار هرات فردایی

همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت در کف کانال و همچنین در کانال کوچکی که به موازات کانال بزرگ است که قبلا آن را شکسته قرار درد. همانطور که قبلا هم گفته شد این کانال کوچک به موازات کانال شکسته شده مرزی برای ورود به معامله خرید است. در صورتی که سقف این کانال شکسته شود می توان براساس حرکت در کانال بزرگتر اقدام به خرید نمود . در صورت بازگشت و شکسته شدن کف کانال نیز فرصت فروش خواهیم داشت

تحلیل طلای آبشده فردایی:

طلای آبشده هم همانطور که در نمودار مشاهده می شود در کف کانال خود قرار دارد. درحال حاضر قیمت بعد از برخورد به این کف بازگشته و در حال صعود است. می توان در این نقطه وارد معامله خرید شد و حد ضرر را کف کانال قرار دارد. در صورت شکسته شدن کف کانال نیز سناریو تغییر کرده و نزولی می شود و باید وارد معامله فروش شد.


تحلیل ساعت 15:00

دوستان همانطور که مشاهده می شود در نمودار دلار هرات فردایی یک مثلث در حال شکل گیری است. این مثلث دارای احتمال بیشتری برای صعود است ولی از احتمال حرکت نزولی نیز نباید غافل شد. در صورت عملکرد این الگو می توان انتظار حرکت قابل ملاحظه ای چه از جانب صعود و چه از جانب نزول در نظر داشت . طبیعتا این حرکت برای آبشده فردایی نیز تاثیر گزار می باشد

———

این تحلیل ادامه دارد

 

 

ارسال یک پاسخ