تحلیل تکنیکال سهام 30 آذر 1399

تحلیل بورس ایران

تحلیل تکنیکال سهام همراه

همانطور که در نمودار روزانه همراه دیده می شود این سهام درحال تشکیل الگوی سرو شانه می باشد .الگوی سر و شانه از الگوی بسیار قوی کلاسیک در تحلیل تکنیکال می باشد. البته این الگو هنوز کامل نشده است و در حال شکل گیری می باشد.

تحلیل تکنیکال سهام همراه

حال در مسیر کامل شدن این الگو باید به موارد زیر توجه داشت.

الگو زمانی کامل خواهد شد که خط حمایت اول در 2640 شکسته شود و قیمت به سمت مقصد 1550 حرکت نماید که در این عدد تقریبا الگو شکل خود را گرفته است. پس دقت داشته باشیم که در حال حاضر در جهت کامل شدن الگو دو هدف 2640 و 1550 به صورت حمایت هستند.

از طرفی همانطور که در شکل دیده می شود خط روندی شانه راست را به پیوتی وصل نموده است.در صورتی که این خط روند شکسته شود (تثبیت قیمتی در بالای عدد 3900) می توان امید وار به تغییر مسیر حرکت و صعود قیمت باشیم.از این رو می توان استراتژِی زیر را در نظر داشت

در صورت ریزش قیمت اقدام به نق کردن سهام تا سطح 2650 نمود . در صورت شکسته شدن این قیمت باز اقدام به نقد کردن سهام خود باید نمود.(در صورتی که در مرحله قبل نقد نشده باشد) بازگشت از سطوح 1550 می تواند نوید سیگنال خرید باشد. به همین صورت تثبیت در بالای عدد 3900 می تواند هشدار تغییر روند از حالت نزولی به صعودی باشد.

لطفا به اعداد و سطوح اعلام شده جهت معاملات خود دقت کافی داشته باشید

تحلیل تکنیکال سهام فاذر

تحلیل تکنیکال سهام فاذر در سه شکل نمایش داده شده است. همانطور که در شکل اول دیده می شود حرکت قیمت همچنان در یک کانال صورت می گیرد و از این رو بخوبی می توان محدوده های قیمتی را تعیین کرد و برای ورود مجدد یا خروج کامل اقدام نمود.

تحلیل تکنیکال سهام سهام فاذر

همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام فاذر دیده می شود قیمت اصلاح ABC را شکل داده است که نقطه C کف کانال می باشد.نکته مهم آن است که کف کانال سطح 38.2 درصد از حرکت قبلی است.از این نقطه حرکت جدید اغاز شده است.

تحلیل تکنیکال سهام سهام فاذر

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود قیمت در حال اصلاح کوچک دیگری می باشد.این اصلاح می تواند تا سطح 3285 نیز ادامه یابد ، جایی که با فلش نشان داده شده است و سپس امکان بازگشت را در تحلیل تکنیکال سهام فاذر نشان  می دهد.نکته مهم آن است که خروج از این نقطه خارج شدن ار کانال می باشدکه شرایط تحلیل کاملا تغییر نموده و روند نزولی را خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال سهام سهام فاذر

مطابق تحلیل فاذر ، در صورت بازگشت از این کف و روند صعودی انتطار حرکت تا سقف قبلی و سپس رسیدن به سطح 4840 را خواهیم داشت. از طرفی شکسته شدن کف کانال می تواند هشدار ریزش تا سطح 2420 را داریم . در حقیقت این نقطه کف کانال دومی است که در شکل بالا مشاهده می کنیم

 

ارسال یک پاسخ