تحلیل طلا و دلار 3 شهریور 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و تحلیل آبشده فردایی:

تحلیل دلار هرات :

همانطور که دیروز اشاره شد قیمت با آنکه سقف الگوی خود را لمس کرد نتوانست در بالای آن تثبیت دهد. حتی دیروز اشاره شد که شکست سقف مثلث به صورت قوی و قدرتمند نبوده است و از این رو شکست با تردید همراه است. این حرکت مجدد با برگشت به دورن مثلث و سپس شکستن کف مثلث ادامه یافت.

در حال حاضر قیمت کف الگو را در 11600 را شکسته است. و هم اکنون در سطح 11470 قرار دارد. در صورت شرایط معمول بدون دخالت بازار ساز انتظار حرکت نزولی را به سمت 11380 و 11250 را انتظار داریم.

در صورتی نیز که بازگشت قیمت به سمت داخل الگو را مجدد داشته باشیم می توان متناوبا حرکت به سمت اهداف 11630 و 11690 و 11800 را انتظار داشت.

از این رو دقت کنید در حال حاضر سناریوی نزول قوی تر بوده و انتظار ریزش بیشتر است .

تحلیل طلای آبشده فردایی:

همانطور که در نمودار 1 ساعته مشاهده می شود قیمت بعد از رسیدن به بالای الگوی مثلث شروع به ریزش نموده است. که البته همانطور که دیروز نیز تذکر داده شده هشدار این بازگشت دایورجنس پیش آمده بود.
هم اکنون ریزش در حال انجام است  و همانطور که در تایم 15 دیده می شود این ریزش می تواند هم اکنون در کانال رسم شده صورت گیرد.

در صورتی که روند حرکتی در همین کانال به صورت نزولی ادامه یابد انتظار داریم قیمت اهداف 1803 و 1800 و 1794 و 1791 را لمس نماید. (دوستان دقت کنید که اهداف نزدیک به هم بدلیل جو سنگین بازار و محدود بودن حرکات است. ولی از یک طرف برای معامله گران قرار دادن حد ضررهای شناور را آسانتر می کند)
 از طرف دیگر در صورتی که خط بالایی کانال شکسته شود در عدد 1807 می توان انتظار حرکت صعودی مجدد به سمت سقف الگوی مثلث را در 1817 را داشت.

ارسال یک پاسخ