کتاب Trading between the Lines

کتاب Trading between the Lines Pattern Recognition and Visualization of Markets نوشته شده توسط ELAINE KNUTH می تواند بعنوان کتاب مرجع و کاملی برای معرفی بعضی از الگوها و اصول معامله براساس خطوط در بازار باشد. معامله براساس خطوط یکی از تکنیک های کاربردی می باشد که مورد توجه بسیاری از معامله گران است. حتی باید بدون شک این ابزار را بعنوان  یکی از اصلی ترین ابزارهای در اغلب روش ها مانند price action  ...  دانست روش بیان شده در این کتاب شما رو به سمت سود دهی مناسبی راهنمایی می کند.نکته مهمی که در این کتاب وجود دارد…

کتاب مرجعThe Handbook of Technical Analysis

کتاب مرجع آموزش تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازارهای مالی می باشد که امروزه بسیاری از تحلیل گران از این روش استفاده می کنند. سادگی و قابلیت استفاده از این روش  در کوتاه مدت باعث شده که در بین تحلیل گران از جایگاه بالایی برخوردار باشد. از این رو سازمان ها وموسسات مختلفی برای قانون مند نمودن آموزش ها و بعلاوه تربیت افراد جهت موسسات و .... اقدام به ارائه مدارکی در این راستا نموده اند. این مدارک بسته به موسسه صادر کننده سطوح و شرایط مختلفی برای اخذ دارد ولی باید اشاره نمود که مفاهیم یکسان است. یکی از…