تحلیل سهام وبملت 19 آبان 1398

وبملت قیمت در مسیر خود حرکت قابل توجهی نموده است و به سقف کانال رسم شده رسیده است .در این مسیر شکاف صعودی بزرگی نیز پدید آمده.اصولا اعتقاد داریم که شکاف قیمتی باید پر شوداز این رو با ریزش از سقف کانال انتظار داریم برگشتی تا سطح 50 درصد…

تحلیل سهام اخابر 19 آبان 1398

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود قیمت در بالای خط روند رسم شده قرار دارد که از نظر اهمیت برای این سهام بسیار مهم است.در حقیقت این قرار گرفتن در بالای خط روند هنوز هشدار روند صعودی را زنده نگاه داشته است. در حال حاضر بازار در رکود…

تحلیل طلا 19 آبان 1398

تحلیل مظنه طلای آبشده : مسیر جرکت قیمت در روزهای قبل : قیمت نزول خود را تا سطح 1744 انجام داده است.این سطح از دو جهت مهم می باشد  الگوی AB=CD از حرکت قبل الگوی BAT  که هدفی در این محدوده داشته است. اگرچه قیمت…

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 13 آبان 1398

تحلیل اونس طلا بعد از شکستن منطقه ۱۵۰۰ همانطور که انتظار می رفت تا محدوده ۱۵۱۵ پیش رفت . این منطقه جایی است که مقاومت قوی res2 قرار دارد و مدتی است که شکسته نشده است. در صورتی که این مقاومت (۱۵۱۵) شکسته شود. ( دقت کنید که این مقاومت با سقف…