تحلیل تکنیکال 31 مارس 2020

همانطور که در تصویر بالا تایم  یک ساعت مشاهده می‌شود قیمت در کانال رسم  شده در حال حرکت بوده و در مجاورت کف کانال است. در حال حاضر هدف قیمت را محدوده  1.1164 تا   1.1210 می دانیم که مجاورت با سطح ۶۱.۸ درصد و مقاومت قوی در این محدوده…

تحلیل سهام وبملت 19 آبان 1398

وبملت قیمت در مسیر خود حرکت قابل توجهی نموده است و به سقف کانال رسم شده رسیده است .در این مسیر شکاف صعودی بزرگی نیز پدید آمده.اصولا اعتقاد داریم که شکاف قیمتی باید پر شوداز این رو با ریزش از سقف کانال انتظار داریم برگشتی تا سطح 50 درصد…

تحلیل سهام اخابر 19 آبان 1398

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود قیمت در بالای خط روند رسم شده قرار دارد که از نظر اهمیت برای این سهام بسیار مهم است.در حقیقت این قرار گرفتن در بالای خط روند هنوز هشدار روند صعودی را زنده نگاه داشته است. در حال حاضر بازار در رکود…

تحلیل طلا 19 آبان 1398

تحلیل مظنه طلای آبشده : مسیر جرکت قیمت در روزهای قبل : قیمت نزول خود را تا سطح 1744 انجام داده است.این سطح از دو جهت مهم می باشد  الگوی AB=CD از حرکت قبل الگوی BAT  که هدفی در این محدوده داشته است. اگرچه قیمت…