تحلیل تکنیکال جفت ارزها 11-6-2019

GOLD قیمت در مسیر حرکت خود در کانال رسم شده در حال حرکت به سقف کانال بوده است که به مقاومت پیش رو برخورد نموده  و بازگشته است. در حال حاضر انتظار داریم که این بازگشت مجدد تا کف کانال که محدوده 61.8 تا 78.6 حرکت قبل در محدوده 1306 می…

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 10-6-2019

GOLD قیمت در مسیر حرکت خود در کانال رسم شده در حال حرکت به سقف کانال بوده است که به مقاومت پیش رو برخورد نموده  و بازگشته است. در حال حاضر انتظار داریم که این بازگشت مجدد تا کف کانال که محدوده 61.8 تا 78.6 حرکت قبل در محدوده 1306 می…

تحلیل طلا 31 اردیبهشت 1398

بازار امروز حالت خاص خودش رو داره در موردش دقت زیادی داشته باشید. دوستان همانطور که در تایم 4 ساعته دیده می شود کانالی داریم که کف آن در محدوده 1800 می باشد . (بخاطر داشته باشید قیمت در این محدوده سایه 1784 را نیز داشته است) ریزش و…

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 22-5-2019

GOLD همانطور که در نمودار 4 ساعته دیده می شود قیمت به نظر خط روند خود را شکسته است ولی فعلا با آن بازگشته. البته اگر به بازه زمانی روزانه مراجعه کنیم ، مشاهده می شود که تثبیت قیمت در زیر این خط صورت نگرفته است.از این رو هنوز اطمینانی از…

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 21-5-2019

GOLD تحلیل روز قبل در تایم روزانه همچنان برقرار است . بعلاوه همانطور که در تایم 4 ساعته مشاهده می شود قیمت در مجاورت خط روند پایینی چند بار با آن برخورد نموده است. در اینجا منتظر عکس العمل می مانیم. در صورت شکسته شدن این خط انتظار ریزش…