تنش ترکیه و آمریکا و افت شدید لیر 21-8-2018

اخبار اقتصادی برطبق گزارش رویترز
در ترکیه ترامپ اعلام نموده است که حتی اگر ترکیه اقدام به آزاد سازی کشیش آمریکایی کند

هیچ تضمینی بر بازگشت شرایط به قبل وجود ندارد.

این یکی از عمیق ترین شکاف ها میان متحدان ناتو تاکنون بوده است.

ترامپ در مصاحبه خود با رویترز :

در انتقاد از سیساست های آنکارا گفته بود که علاقه ای به اسیب رساندن

به ترکیه و متحدان اروپایی او نداردکشیش مسیحی آقای برونسون در آمریکا بدنیا آمده است

و بیش از دو دهه در ترکیه زندگی می کند. او به جرم همکاری در کودتا علیه اردغان

به 21 ماه زندان محکوم بود هرچند و این اتهام را کاملا رد کرده ولی مجدد دادگاه او را ممنوع

الخروج نمود.این اقدام باعث تنش دیپلماتیک شدید میان ترکیه وامریکا شد.

و در نتیجه لیر ترکیه دچار سقوط شدید شد.ترامپ اعلام نمود که او اتظار داشته بعد از میانجیگری با

اسرایئل برای آزادی شهروند ترکیه اردغان نیز این کشیش را آزاد کنند.
ترامپ اعلام نمود که این اشتباهی بزرگ ئ غیر قابل حبران است.

مطابق با اخبار اقتصادی در انتهای هفته گذشته قیمت لیر

به نسبت 6.0925 رسید و در روز دوشنبه به نسبت 6.0865که این نشان از افت 40 درصدی لیر در برابر دلار دارد.

در این حال که ترکیه روز دوشنبه تعطیل شده و به عید قربان رفته اند.روز دوشنبه مقامات ترکیه اقدام به شکایت علیه

آمریکا در سازمان تجارت جهانی نموده اند. به طور جداگانه، ارزیابی آژانس Fitch روز سه شنبه گفت که خطرات

نقدینگی شدید برای شرکت های ترکیه ای افزایش یافته است.
تنش بین آمریکا و ترکیه به قبل تر برای باز فرستادن عبدالله گلن رهبر اپوزیسیون ترکیه از آمریکا می باشد .
مقامات مختلف ترک اظهار نظرات زیادی علیه دولت آمریکا داشته اند و بعضی ازجمله اردغان آن را حمله به ترکیه می دانند.
در این شرایط سفارت آمریکا در ترکیه تحت شرایط امنیتی خاصی قرار دارد.

اطلاعات کاملتر

ارسال یک پاسخ