ترامپ : ما در رابطه خوبی با کره شمالی هستیم

پاکسازی اتمی کره شمالی

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شننبه از تمایل خود برای برقراری ارتباط با رهبر کره شمالی

صحبت به میان آورد.او گفت ما بعد از ردو بدل نامه هایی در رابطه خوبی قرار داردیم

ترامپ و کیم گفته اند که در راستای عاری سازی شبه جزیره کره از سلاح های اتمی دیداری

را در سنگاپور در این سال خواهند داشت.

پیش از این وضعیت رهبران دو کشور مرتب در حال تهدید و توهین به یکدیگری بودندو کره شمالی

بدنبال ساخت موشکی اتمی برای تهدید آمریکا بود

ترامپ در تظاهراتی که در غرب ویرجینیا برگزار شد اعلام نمود که بازگشت به قبل بسیار دشوار است

او گفت بدلیل نامه های زیبا و خوب آقای کیم هم اکنون در شرایط خوبی قرار داریم

دولت ترامپ هم اکنون در حال آماده شدن برای دیدار دوم خود با کیم جهت عاری سازی هسته ای است.

زما ن و مکان دقیق این ملاقات هنوز مشخص نشده است.

با وجود گرمی روابط میان دو کشور، کره شمالی هنوز با درخواست های ایالات متحده آمریکا برای کامل کردن

فهرست سلاح های اتمی خود و اقداماتی که بازگشت به شرایط اتمی را غیر ممکن سازد هنورز موافقت ننموده است.

سه مقام ارشد ایالات متحده آمریکا در رابطه با پرونده اتمی کره شمالی علام کرده اند که هنوز مذاکراتی

جدی در راستای حدف یا توقف برنامه هسته ای کره شمالی صورت نگرفته است.

هر سه به طور مستقل اعلام کرده اند که کره شمالی حتی موافقت خود را برای تعریف اصطلاحاتی چون

پاکسازی اتمی ، قابلیت تائید و عدم بازگشت را انجام نداده است.از این رو اکثر مراحل انجام شده تا کنون ،

قابل بازگشت هستند.

از دیدگاه تحلیل بنیادی عادی سازی روابط بین دوکشور باعث ثبات اقتصادی و ارزش گرفتن دلار خواهد شد.

مرجع :تحلیل بنیادی

https://www.investing.com/news/politics-news/we-fell-in-love-trump-swoons-over-letters-from-north-koreas-kim-1629026

ارسال یک پاسخ