وضعیت معاملات

در این صفحه شما وضعیت معامله گران را مشاهده می کنید. بعبارتی مشاهده می شود که در ۸ جفت ارز اصلی وضعیت معامله گران به چه صورت است. چند در صد در خرید ، چند در صد در فروش هستند . این امکان قبل از انجام معامله می تواند دیدی خوب و وسیع برای معامله به شما دهد.البته باز تاکید می کنم این اطلاعات یک دید کلی می باشد و نباید براساس آن تصمیم گیری نهایی صورت گیرد. سعی شود از این اطلاعات با سایر منابع بهترین تصمیم گیری انجام شود

 

ارسال یک پاسخ