تحلیل دلار امروز 25 دیماه 1399

تحلیل دلار امروز 25 دیماه 1399

در تحلیل دلار امروز همانطور که در تحلیل قبل گفته شد ،یکی از سناریو ها شکل گیری الگوی سروشانه بود.

این الگو تا سطح 24400 می توانست ادامه یابد که البته این اتفاق افتاد. نکته مهمی که در اینجا باید به آن

اشاره نمود حرکت رنج و پر کردن زمان بود که با رسیدن به خط روند رسم شده ریزش اتفاق افتاد.

در این شرایط با توجه به وضعیت بنیادی موجود (دولت بدنبال آزاد کردن پول ها و خبر 20 ژانویه برای سوگند بایدن

انتظار ریزش مجدد چندان دور از ذهن نبود. در حال حاضر حرکت قیمت به سمت 24000 ادامه دارد و انتطار داریم

این ریزش تا سطح 23770 همچنان مشاهده شود.

در این سطح دو مورد قابل اشاره می باشد. یک سطح فیبوناجی از حرکت قبل و همچنین خط روند رسم شده که

همانطور که در نمودار مشاهده می دهد می تواند فرصتی برای یک اصلاح باشد. به نظر می رسد حتی این

اصلاح می تواند تا سقف خط روند رسم شده یعنی تا سطوح 24300 و حتی 24470. پس در این مورد دقت کنید.

با توجه به موارد بیان شده دو سناریوی زیر را می توان متصور بود

سناریوی 1 – برخورد به سطح 23770 و اصلاح تا سطح 24300

سناریوی 2- ادامه مستقیم ریزش به اهداف 23580 و 23140

تحلیل دلار امروز

آموزش تحلیل تکنیکال

ارسال یک پاسخ