تحلیل طلا و دلار 30 تیر

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

آنچه گذشت:

چند روز پیش در مقدمه مطلب و تحلیل قرار داده شده اعلام کردم که از این بیم داریم که این ریزش ها فقط به جهت دستکاری موقت بازار صورت گرفته باشد. بازار در این ریزش ها از روند های تکنیکال پیروی نکرد و ریزش های ناگهانی و به یکباره داشت. برای هر عدد رسانه ها و سخنگوها چند بار تبلیغ نمودند  ولی به نظر این حرکت صعودی مجدد آغازشده. بازار مانند یک یویو در حال حرکت می باشد و هر بار با فشاری مقداری ریزش ولی بلافاصله باز می گردد. باید دید آیا سیاست گزاران همچنان بر روند ریزشی تاکید دارند و یا با این حربه مجدد حجم زیادی از دلار ها را روانه بازار نمودند. به هر حال باید منتظر مشاهده ادامه شرایط بود.

تحلیل دلار هرات فردایی :

همانطور که مشاهده می شود دلار هرات فردایی بعد از برخورد به کف کانال شروع به بازگشت نموده است. این بازگشت به هدف سقف کانال بوده و در کانال کوچکتر رسم شده ، در حال صورت گرفتن است. در این مسیر در حال حاضر اهداف 12120 و 12350 را می توان انتظار داشت.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

طلای آبشده فردایی در پی اخبار اعلام شده شروع به رشد نموده است ولی از منظر تکنیکال سطوحی را در پیش دارد که برای شکستن آنها نیاز با قدرت زیادی است . همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت بعد از برخورد به کف کانال شروع به رشد نموده است که این رشد خود در کانال کوچکتری در حال انجام می باشد. در حال حاضر در مسیر حرکت قیمت ابتدا سطح مقاومتی 1760 تا 1767 قرار دارد که اولین مقاومت است و امروز قیمت به این سطح برخورد نموده و بازگشت بعد از این سطح  سطح 1800 و بعد از آن نیز 1870 را می توان انتظار داشت.

البته در صورتی که نظر بازار ساز روند صعودی نباشد بسته به میزان سیاست بازار ساز می توان انتظار ریزش را داشت.

—- این تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ