تحلیل بازار فارکس 8 تا 12 فوریه2021

تحلیل تکنیکال بازار فارکس 8 تا 12 فوریه 2021

تحلیل EURUSD:

تحلیل eurusd

همانطور که دیده می شود در این جفت ارز نیز در احتمال تشکیل موج 5 بزرگ از 5 موجی را داریم. در این راستا همانطور که در تحلیل های قبلی نیز اشاره شده بود هم اکنون در موج 4 کوچک هستم. انتظار داریم با خاتمه این موج و شروع موج 5 ، موج 5 بزرگ کامل شود. در عین حال همانطور که مشاهده می شود موج4 کمی ادامه دار بوده و کف کانال را رد نموده است. اگرچه دلیل برا بی اعتبار شدن شمارش نیست . در حال حاضر سناریو مهم این است که آیا ریزش همچنان ادامه می یابد و یا به پایان خواهد رسید. در صورت ادامخه ریزش و همپوشانی موج 4 با موج 1 این شمارش و تحلیل بی اعتبار خواهد بود از این رو فعلا در حال مشاهده می مانیم

تحلیل CHFJPY:

تحلیل تکنیکال CHFJPY

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود قیمت در حال تشکیل موج 5 از موج 5 است و هم اکنون در کانال کوچک رسم شده قرار دارد. در حال حاضر خود موج 5 از درجه پایین در موج 3 قرار دارد و انتظار داریم این موج در مقادریر نشان داده شده به پایان رسیده و سپس ادامه یابد. لطفا به هدف 5 بزرگ دقت کنید که هدف اصلی ما این سطح در حال حاضر می باشد.

ارسال یک پاسخ