آموزش تحلیل تکنیکال بخش سوم

آموزش تحلیل تکنیکال بخش سوم

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به آموزش خطوط روند می پردازیم.خطوط روند دارای ماهیتی شبیه به سطوح افقی حمایت و  مقاومت است

با این تفاوت که به صورت مورب می باشد.بعبارتی قیمت در مسیر حرکت خود به این سطوح برخورد می کند و در عین حالی که دارای روند

می باشد، بعد از برخورد تغییر جهت می دهد. این ابزار پرکاربرد در معامله گری بسیار مفید است.

انواع روند

شاید این جمله برای بسیاری از ما آشنا باشد که گفته می شود همراه با روند باشید. بعبارتی بیان می شود روند دوست شما است همواره با آن

همراه باشید.ولی این مفهوم به چه معنی است؟

آیا هرگز کسی را دیده اید که در خلاف جهت آب شنا کند؟ مشاهده می کنید هرچقدر تلاش می کند نه تنها پیش نمی رود بلکه باز می گردد. از طرفی

کسی که در جه آب شنا می کند با اندکی صرف انرژی مسیر طولانی را حرکت می کند. تفاوت معامله در خلاف جهت روند و در جهت روند دقیقا همین

است. هنگامی که در جهت روند معامله می کنید بسیار سریع می توانید نتایج موفقیت خود در معامله را ببینید. این پاراگراف را با یک جمله پایان

میدهم و آن اینکه معامله گران براحتی در جهت روند سود می کنند و در جهت خلاف روند آنچه که بدست آورده اند را از دست می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان خط روند

دلیل اینکه این مطلب را در این بخش بیان نمودم این است که مفهوم خطوط روند رایطه مستقیمی با روند بازار دارد. البته از اسم این خطوط

نیز مشخص است .بعبارتی اگر بتوان خطوط روند را درست رسم کرد می توان معاملات موفقی را در پیش داشت.

به طور کلی سه نوع روند در بازار داریم

  • صعودی
  • نزولی
  • رنج (بدون روند)

روند صعودی :

روند صعودی ،روندی است که  در آن قیمت پی در پی سقف جدید بالاتر و کف جدید بالاتر می سازد. برای روشن شدن این مطلب به شکل زیر

توجه کنید.آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان خط روند

همانطور که دیده می شود هر بار قیمت سقف جدیدی می سازد که این سقف بالاتر از سقف قبلی است. همچنین همواره کف جدید می سازد

که این کف نیز بالاتر از کف قبلی است.

روند نزولی:

روند نزولی مفهومی عکس را دارد. در حقیقت قیمت در مسیر نزولی خود هر بار کف جدید می سازد که این کف پایین تر از کف قبلی است و

همچنین هر سقف جدید نیز که می سازد ، آن سقف پایین تر از سقف قبلی می باشد. با نگاهی به شکل زیر این مسئله واضح تر می شود.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان خط روند

همانطور که دیده می شود هربار کف پایین تر وسقف پایین تر نسبت به قبلی ساخته شده است.آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

روند رنج:

روندی که جهت نداشته باشد و در یک بازه قیمتی حرکت خود را حفط کند ، روند رنج نامیده می شود. درشکل زیر ساختار این روند دیده می شود

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان خط روند

همانطور که دیده می شود قیمت معمولا بین دوخط افقی یا در بعضی مواقع با شیب بسیار پایین در حال نوسان می باشد.

رسم خطوط روند:

بعد از توضیحی در مورد انواع روندها می خواهیم در مورد رسم خطوط روند صحبت کنیم. بی شک شما خواننده دانا با کمی

دقت در شکبل ها نحوه رسم خطوط روند استاندارد را بنحوی آموخته اید .

رسم خط روند صعودی:

در رسم خط روند صعودی به نقاط کف توجه می کنیم. بعبارتی این خط را از پیوت های کف می گذرانیم.اصولا هنگام رسم دو نقطه

را انتخاب می کنیم و خط را از آنها عبور می دهیم. در این راستا با برخورد به نقطه سومی در این مسیر تایید این خط روند اتفاق می افتد.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان خط روند

همانطور که دیده می شود خط روند از نقاط 1 و2 عبور نموده است. در این راستا با عبور قیمت از نقطه پیوت 3 تاییدی برای این خط روند

رسم شده اتفاق می افتد

رسم خط روند نزولی:

جهت رسم خط روند نزولی از نقاط پیوت سقف استفاده می کنیم. جهت رسم همان قاعده برای رسم خط روند صعودی را در نظر می گیریم.

بعبارتی ابتدا از دو پیوت سقف خطی را رسم می کنیم. با گذر این خط از نقطه سوم این خط روند تایید خواهد شد. به شکل زیر توجه کنید

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان خط روند نزولی

نکته : قانون تغییر قطبیت در مورد خطوط روند نیز حاکم است. بعبارتی خط روندی که تا کنون کف ها را پذیرا بوده است در صورت

شکسته شدن می تواند سقف ها را پذیرا باشد

قدرت خط روند:

یکی از نکات بیسیار مهم در مورد خطوط روند آن است که تشخیص دهیم ، تا چه اندازه یک خط روند مستحکم

است (معیار تشخیص چیست؟)

هر چقدر تعداد برخورد ها و بازگشت ها به یک خط روند بیشتر باشد آن خط روند قدرتمند تر ومهم تر خواهد بود.

این مسئله حتی در زمان شکسته شدن خط روند نیز صادق است. بعبارتی خط روندی که در گذشته چندین بار

برخورد داشته و سپس شکسته می شود ، هنگامی که در آینده مجدد لمس می شود همین قدرت را همچنان دارد.

کانال:

کانال از نظر ساختاری یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می باشد. برای توجیه این اهمیت می توان چنین توصیف نمود

که آب درون مسیر رودخانه حرکت می کند . دو طرف رودخانه در حقیقت مانند یک کانال است و مسیر را محدود می کند. همین

استدلال در مورد قیمت نیز وجود دارد. بعبارتی بیان می شود که قیمت بین دو محدوده در حال نوسان است. این مسیر تا زمانی

که نیرویی مضاعف وارد نشود و آن را از مسیر حرکت خود خارج نسازد همچنان در آن مسیر قبلی حرکت می کند.

حال این سوال پیش خواهد آمد که چه فایده ای برای معامله گر دارد. مزیت این ابزار برای معامله گر این است که علاوه بر دانستن

مسیر حرکت قیکت لبه ها و مکان هایی که باعث تغییر مسیر قیمت می شود را نیز نشان می دهد که این مسئله برای تعیین نقاط

حد سود و حد ضرر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اجازه دهید برای روشن شدن این مسئله با مثالی ادامه دهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان کانال

همانطور که در شکل مشاهده می شود قیمت بین دو محدوده بالایی و پایینی در حال حرکت می باشد. از این رو معامله گر تخمینی

از محدوده حرکت بازار خواهد داشت. معامله گر در کف ها اقدام به خرید و هدف خود را سقف کانال می داند.

انواع کانال :

همانند خطوط روند در مورد کانال ها نیز سه نوع کانال داریم

  • صعودی
  • نزولی
  • رنج

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان کانال

کانال صعودی نمایشگر یه روند صعودی می باشد. در این کانال انتظار داریم سقف های جدید بالاتر از سقف های قبلی

باشد و همچنین کف های جدید نیز بالاتر از کف های قبلی باشد

در کانال نزولی که طبعتا روند نزولی را ارائه می کند انتظار داریم که هر کف جدید پایین تر از کف قبلی باشد و همین

طور سقف های جدید نیز پایین تر از سقف قبلی باشد

کانال رنج به نحوی حالت رنج یا بی تصمیمی را در بازار ارائه می کند. اصولا در این کانال سقف ها و کف ها در یک

محدوده می باشند.

رسم کانال:

رسم کانال شباهت زیادی به رسم خطوط روند دارد. همانطور که در ابتدای بحث کانال اشاره شد در حقیقت کانال از دو

خط روند شکل می گیرد. بنابراین اگر در بحث رسم خطوط روند تسلط کافی داشته باشیم در این بخش نیز بخوبی

می توانیم اقدام نمائیم.

رسم کانال صعودی:

برای رسم کانال صعودی ابتدا باید خط روند پایین کانال رسم شود. بعبارتی نقاط مهم و کلیدی در رسم کانال صعودی

کف ها می باشد.باید از دو نقطه خط روند عبور کند و نقطه سومی این خط را تائید کند. حال از نقطه ای مقابل این

خط روند باید خطی به موازات این خط رسم شود. در این صورت کانال شکل گرفته مسیر حرکت صعودی قیمت را نشان

خواهد داد. در شکل زیر رسم یک کانال نمونه ارائه شده است

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان رسم کانال صعودی

برای رسم کانال نزولی نیز به همین صورت عمل می کنیم. در کانال نزولی سقف ها برای ما اهمیت دارند. از این رو از دو نقطه

سقف خطی را رسم می کنیم و سعی می کنیم تایید این خط را با نقطه سومی داشته باشیم. در نهایت از نقطه کف مقابل

این خط ، خطی به موازات این خط رسم می کنیم. به شکل زیر توجه کنید

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان رسم کانال نزولی

برای رسم کانال رنج کافی است که دو خط موازی از نقاط پیوت بالا و پایین رسم کنیم.قیمت باید در این محدوده نوسان کند.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان رسم کانال رنج

در این قسمت رسم دو ابزار بسیار مهم وقوی یعنی خط روند و کانال را توضیح دادیم. پیش از پایان دادن به این بخش

چند نکته مهم را باید در نظر بگیرم

  • رسم خطوط کانال و روند همیشه به صورت ایده ال نیست و گاهی با کمی فاصله از خط یا حتی  رد شدن ازخط همراه می شود در این موارد بای کمی چشم پوشی نمود
  • برای معامله در کانال و خط روند تکنیک های مختلفی وجود داد که سعی می شود در آینده مقاله ای جداگانه برای ان ارائه شود ولی در حال حاضر می توان با برخورد به خط روند وظاهر شدن علامت ها مختلف مانند الگوهای کندل استیک و یا …. وارد معامله شد
  • دقت کنید این ابزارها نیز براساس احتمالات هستند و نمی توان انتظار 100 درصد از آنها داشت . پس همواره موضوع از دست رفتن تحلیل را در نظر داشته باشید

 

 

مراجع :

خط روند

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال بخش اول

آموزش تحلیل تکنیکال بخش دوم

ارسال یک پاسخ