آموزش تحلیل تکنیکال قسمت دوم

تحلیل تکنیکال قسمت دوم

در بخش اول از آموزش تحلیل تکنیکال به بعضی از مفاهیم پایه تحلیل پرداختیم. در این قسمت می خواهیم چند تکنیک بسیار پایه ای

و مهم را توضیح دهیم. از دیدگاه بنده توانایی خبره شد ن در این بخش ها می تواند شما را تا حد زیادی در آموزش تحلیل تکنیکال

پیش ببرد. به شرطی که بخوبی بتوانید از این مفاهیم تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این توانایی نیز جز با تمرین زیاد امکان پذیر نمی باشد.

نکته : بعضی از روش های تحلیل تکنیکال به مروز زمان قدرت خود را ازدست می دهند. این مسئله دارای دلایل مختلفی می باشد

که از آن جمله می توان استفاده متعدد ، شناسایی شدن توسط بازار سازها و غیر فعال کردن آنها و … نام برد. ولی بعضی از

تکنیک ها با مرور زمان نیز ارزش خود را ازدست نداده اند ، زیرا آنها جزء ماهیت لاینفک بازار هستند و همراه بازار می باشند و

با گذر زمان ارزش آن کاسته نمی شود.تکنیک هایی که در این بخش مشاهده می شود

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت:

هنگام حرکت آب در مسیر خود با موانعی مواجه می شود. در برخورد با موانع دو حالت وجود دارد.یا آب قادر به گذر از مانع نیست

و از این رو تغییر مسیر خواهد داد. در صورتی هم که قدرت آب زیاد باشد مانع را شکسته و از آن عبور می کند. این فلسفه به نوعی

در بازارهای مالی نیز وجود دارد. هنگامی که قیمت به سطحی خاص برخورد می کند دو وضعیت وجود دارد. در صورتی که قدرت

حرکت زیاد باشد از آن سطح عبور می کند.در صورتی که توان عبور از آن سطح را نداشته باشد طبعتا آن سطح مقاومتی در برابر

حرکت به وجود می آورد.

در بازار اصولا دو نوع سطح افقی مقاوم در برابر حرکت وجود دارد.

  • مقاومت ها (Resistance)
  • حمایت ها (Support)

در این قسمت به توضیح در مورد هریک می پردازیم.

مقاومت ها :

در آموزش تحلیل تکنیکال ، مقاومت ها سطوح قیمتی افقی هستند که در برابر حرکت صعودی قیمت ظاهر می شوند.این سطوح در واقع از

حرکات صعودی قیمت پیش گیری می کند و مانع رشد قیمت می شود.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان حمایت و مقاومت

حمایت ها :

حمایت ها سطوح افقی قیمتی هستند که در برابر حرکات نزولی قیمت ظاهر می شوند. این سطوح از حرکات نزولی

قیمت پیش گیری می کنند و مانه سقوط قیمت می شوند.

اولین سوالی که در اینجا به وجود می اید این است که چطور این سطوح تعیین میشوند . برای تعیین این سطوح روش های

مختلفی وجود دارد. از روش های سنتی تا روش های محاسباتی.

تعیین مقاومت و حمایت:

تعیین حمایت و مقاومت

اولین روشی که در تحلیل تکنیکال برای تعیین حمایت ها و مقاومت ها استفاده می شود شناسایی محدوده هایی است که در گذشته قیمت به

آنها برخورد نموده است و از آن بازگشته. بعبارتی اگر در مسیر صعودی نقطه یا نقاطی وجود دارد که هنگام صعود قیمت از

آنها در گذشته بازگشته است  این سطح را سطح مقاومتی می گویند و برای آینده نیز بعنوان سطح بازدارنده صعود محسوب

می شود. در طرف مقابل نیز هنگام ریزش نقاطی که قیمت از آنها باز گشته و مجدد در مسیر صعود قرار گرفته است را می توان

به عنوان حمایت در نظر گرفت و در آینده نیز احتمال این وجود دارد که قیمت مجدد از این سطوح باز گردد . برای روش شدن

مسئله به شکل زیر توجه کنید.آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

قیمت در 4 نقطه به سطح نشان داده شده برخورد کرده و بازگشته است. در حال حاضر این سطح بعنوان سطح مقاومتی در

نظر گرفته خواهد شد. انتظار داریم در آینده نیز اگر قیمت به این سطح برخورد از آن بازگردد.

همین مفهوم در مورد سطوح حمایتی نیز وجود دارد. به تصویر زیر توجه کنید

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

همانطور که مشاهده می شود قیمت چندین بار هنگام نزول به سطح نشان داده شده برخورد نموده و بازگشته. از این رو

این سطح را بعنوان حمایت در نظر می گیریم. انتظار داریم در آینده در صورت برخورد قیمت با این سطح قیمت ازآن بازگردد.

محاسبه حمایت و مقاومت:

روش دیگری که برای بدست آوردن حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال  استفاده از روابط ریاضی برای محاسبه سطوح می باشد

برای محاسبه این سطوح فرمول ها و روابط زیادی وجود دارد که می توان به سطوح پیوت، کاماریلا، وودی ، فیبوناچی و… اشاره

نمود. در این قیمت قصد نداریم که زیاد وارد این مسئله بشویم ودر مقاله دیگری این مطلب توضیح داده خواهد شد. ولی برای

اطلاع روابط محاسبه پیوت را قرار می دهیم.

Third resistance (R3) = High + 2(PP – Low)

Second resistance (R2) = PP + (High – Low)

First resistance (R1) = (2 x PP) – Low

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3

First support (S1) = (2 x PP) – High

Second support (S2) = PP – (High – Low)

Third support (S3) = Low – 2(High – PP)

در اینجا هفت سطح شامل 3 مقاومت ، سه حمایت و یک سطح مرجع تعریف شده است.در شکل زیر نمونه ای از این محاسبه دیده

می شود.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

محدوده حمایتی و مقاومتی

در عمل در تحلیل تکنیکال ما با محدوده های حمایتی و مقاومتی مواجه هستیم و نه سطوح مقاومتی . این بدلیل ماهیت قیمت و نوسانات آن می باشد. از این رو

در نحلیل ها باید اقدام به رسم محدوده کنیم و براساس آن محدوده ها معاملات خود را انجام دهیم.برای روشن شدن این مسئله به شکل زیر دقت

کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

همانطور که در شکل دیده می شود محدوده ای از قیمت برای مقاومت و حمایت تعیین شده است. همانطور که دیده با این تکنیک مقدار خطا

در محاسبه حمایت ها و مقاومت ها کاهش می یابد

اصولا در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنند که در محاسبه اندازه این محدوده باید دقت مناسب داشت تا نویزهای حرکتی بخوبی پوشش داده شوند.

تغییر پلاریته:

این تکنیک یکی از موارد بسیار مهم و شایع در کاربرد حمایت و مقاومت است که در آموزش تحلیل تکنیکال باید بیان شود. مفهوم

آن این است که اگر سطح مقاومتی یا حمایتی شکسته شود می تواند تغییر ماهیت دهد. بعبارتی اگر سطحی بعنوان مقاومت

محسوب شود و قیمت از ان عبور نماید می توان انتظار داشت این سطح در آینده بعنوان یک حمایت محسوب شود و از آن در تحلیل ها

استفاده کنیم. برای روشن شدن این مطلب به شکل زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می شود قیمت ابتدا به سطح مقاومتی برخورد نموده

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان تغییر پلاریته

وریزش کرده است در ادامه این سطح شکسته شده است و از این به بعد سطح مقاومتی مانند یک حمایت عمل نموده است.

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

شکست سطوح و تثبیت

یکی از مواردی که بسیاری از معامله گران با آن مواجه می شوند و از آن آسیب می بینند ، بحث شکست های آنی یا بعبارتی شکست های

نادرست است. بعبارتی در حالی که قیمت از این سطوح عبور می کند و معامله گر در تصور خود عبور قیمت را تلقی نموده ، مشاهده می کنیم

قیمت باز می گردد.این شرایط اغاب باعث ایجاد ضررهای قابل توجه برای معامله گران می شود. برای روشن شدن مطلب به شکل زیر توجه کنید

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان شکست نادرست سطوح

همانطور که دیده می شود به نظر قیمت از سطح مقاومتی گذر نموده است ولی بعد از مدتی مجدد به این سطح بازگشته و شکست مقاومت

نادرست است.

حال چطور می توان براین مشکل بزرگ غلبه نمود . برای این مسئله چند راه حل ارائه شده است که در ادامه دو روش بیان می شود

  • استفاده از محدوده بجای سطح : در این روش همانطور که در قسمت قبلی بیان شد کافی است که محدوده ای تعریف کنیم. تا زمانی که این محدوده شکسته نشود هنوز عبور صورت نداده است.
  • استفاده از تثبیت قیمت : تثبیت قیمت روشی است که در آن منتظر می مانیم قیمت  در آنسوی خط بسته شود که براساس شرایط متفاوت می باشد. برای بدست آوردن اطلاعات کامل تر لطفا ویدئو  تثبیت قیمت  را از گروه Fxnature  در سایت آپارات مشاهده کنید.

 

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت اول

مرجع :

سایت بیبی پیپ

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

ارسال یک پاسخ