تحلیل تکنیکال سهام 8 دی 1399

تحلیل تکنیکال اخابر 8 دیماه 1399

همانطور که در تحلیل قبلی اخابر بیان شد . در حال حاضر قیمت در مسیر ریزشی خود واقع است (در جند روز گذشته اندکی صعود داشت ولی مجدد ریزش اتفاق افتاد). دوستان دقت داشته باشید ، در حال حاضر اخابر برروی یک منطقه حمایتی همانطور که با مسنطیل آبی رسم شده است قرار دارد. شکشته شدن این منطقه به سمت پایین که عملا در زیر قیمت 1270 اتفاق خواهد افتاد می تواند هشدار جدی برای ریزش به سمت کف بعدی یعنی 1020 باشد.

ازطرف دیگر امکان یک حرکت صعودی به سمت سقف الگوی رسم شده نیز یعنی سطح  1550  وجود دارد.از این رو باید سطح رسم شده را رصد نمود و براساس آن تصمیم گیری معاملاتی انجام داد. حتی این محدوده به نحوی برای معامله گران نوسان گیر نیز مناسب می باشد.

تحلیل تکنیکال اخابر

آموزش تحلیل تکنیکال

ارائه شده توسط امید توکلی

ارسال یک پاسخ