تحلیل تکنیکال جفت ارز ها 23-4-2019

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها

GOLD

قیمت در مسیر ریزشی خود به کف خط روند رسم شده برخورد کرد و بازگشت .اگر چه روند نزولی هم چنان می تواند ادامه داشته باشد ولی با توجه به اینکه بر روی خط روند واقع شده ایم احتمال اینکه قیمت به طور کامل بازگردد نیز وجود دارد . از این رو با توجه به شرایط بهتر است منتظر سیگنال مناسب جهت انجام معامله باشیم . در صورت ظاهر شدن سیگنال بازگشت وارد معامله خرید می شویم .

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها

EURUSD

قیمت در مسیر حرکت خود در کانال رسم شده واقع است . هم اکنون در حال حرکت به سمت کف کانال می باشد و به نحوی در مثلث رسم شده قرار دارد . انتظار داریم با شکسته شدن هر کدام از اضلاع مثلث حرکت سریع و قابل توجهی داشته باشیم . در شرایط حال شکسته شدن کف مثلث با احتمال با احتمال بیشتری همراه است .

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها

USDJPY

قیمت در کانال رسم شده در حال حرکت است و هم اکنون به سمت کف کانال می رود و انتظار رسیدن به کف کانال و حرکت صعودی مجدد را داریم . درصورت شکسته شدن کانال نیز می توانیم وارد معامله فروش شویم .

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها

GBPUSD

قیمت در مجاورت خط پایین کانال رسم شده و  در منطقه حمایتی قرار دارد . فرصت مناسب برای خرید در صورت ظاهر شدن سیگنال بازگشت خواهیم داشت . در صورت شکسته شدن منطقه حمایتی و خط پایین کانال نیز می توان وارد معامله فروش شد .

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها

USDCAD

قیمت هم چنان در مسیر حرکت خود در مثلث در حال ریزش به سمت کف مثلث است انتظار داریم کف مثلث و منطقه حمایتی لمس شود .

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها

NZDUSD

قیمت در کف کانال رسم شده قرار دارد . در این مرحله انتظار داریم قیمت مسیر حرکتی خود را به سمت سقف کانال ادامه دهد . اگر چه قدرت روند نزولی مدنظر زیاد بوده وامکان ادامه روند نزولی هم چنان وجود دارد از این رو جهت خرید باید منتظر سیگنال قوی بازگشتی باشیم .

تحلیل تکنیکال جفت ارز ها

AUDUSD

قیمت در مجاورت کف کانال جدید رسم شده قرار دارد .بهترین استراتژی انتظار برای صادر شدن سیگنال مناسب است .در صورت ظاهر شدن سیگنال بازگشت وارد معامله خرید می شویم و در صورت شکسته شدن خط پایین کانال وارد معامله فروش خواهیم شد .

ارسال یک پاسخ