تحلیل تکنیکال جفت ارزها 15-5-2019

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

GOLD

قیمت بعد از شکستن خط روند پیش روی خود تا محدوده 1300 دلار پیشروی کرده است. هم اکنون قیمت وارد اصلاحی شده است. و انتظار داریم این اصلاح تا خط روندی که آن را شکسته باز گردد.در صورت ادامه روند صعودی 1310 می تواند ادامه داشته باشد .

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 15-5-2019

EURUSD

قیمت در کانال رسم شده (کانال آبی) در حال حرکت است. قیمت از سقف کانال ریزش نموده است و هم اکنون به خط روند پیش رو برخورد کرده است و متوقف شده است . انتظار داریم با شکستن این خط روند ریزش قابل توجهی تا سقف کانال داشته باشیم .

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 15-5-2019

USDJPY

قیمت بدلیل اخبار بنیادی پیش آمده منطقه حمایتی خود  را شکست و ریزش قابل توجهی داشت. در شرایط فعلی قیمت مجدد به منطقه حمایتی قبلی باز گشته است . در اینجا باید منتظر بود و مشاهده کرد که آیا این منطقه در نقش مقاومت عمل می کند یا شکسته خواهد شد .

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 15-5-2019

GBPUSD

قیمت بعد از برخورد و شکستن خط روند به سمت آن مجدد بازگشته است. هم اکنون قمیت منطقه حمایتی را نیز شکسته است و به کف کانال خود رسیده است. در صورت ظاهر شدن علامت مناسب وارد معامله خرید می شوبم و در صورتی نیز این کانال شکسته شود براساس علامت شکست وارد معامله فروش می شویم .

تحلیل تکنیکال جفت ارزها  15-5-2019

USDCAD

قیمت مثلث قبلی خود را شکسته است ولی مثلث جدیدی را شکل داده است. هم اکنون قیمت در سقف این مثلث واقع است و انتظار ریزش تا کف مثلث را داریم. درصورت شکسته شدن سقف آن نیز می توان وارد معامله خرید شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 15-5-2019

NZDUSD

قیمت در مجاورت سقف کانال در حال ریزش است و همزمان در حال تکمیل الگوی هارمونیک نیز می باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 15-5-2019

AUDUSD

قیمت در مسیر نزولی خود در کانال در حال ریزش می باشد . فرصت معاملاتی فروش با هدف کف کانال داریم . حد ضرر می تواند در بالای خط بالایی کانال باشد.

ارسال یک پاسخ