تحلیل تکنیکال جفت ارزها 14-5-2019

Technical Analysis 14-May-2019

 GOLD

همانطور که در روز گذشته اشاره شد قیمت در مجاورت خط روند سبز رنگ قرار داشت. دیروز اخبار بنیادی مربوط به جنگ تجاری چین و آمریکا باعث شدن بسیاری رو به طلا آورده و قمیت این فلز را بالاببرند . در نتیجه با شکسته شدن خط روند و افزایش قیمت برای طلا مواجه شدیم. در حال حاضر نبز قیمت به سطح 161.8 برخورد کرده و بازگشته است . در این شرایط انتظار ریزشی تا خط روند داریم. در صورت شکسته شدن سطح 161.8 می توان انتظار حرکت تا سطوح 1311 و 1323 را داشت.

Technical Analysis 14-May-2019

EURUSD

قیمت در کانال رسم شده (کانال آبی ) در حال حرکت است. در حال حاضر قیمت در سقف کانال مورد نظر واقع است و انتظار داریم ریزش صورت گیرد. دیروز براثر اخبار بنیادی ارائه شده حرکت های آنچنانی وجود داشت ولی در نهایت قیمت به همان مسیر خود بازگشت . از این رو با ظاهر شدن سیگنال فروش اقدام به فروش در سقف کانال می کنیم.

Technical Analysis 14-May-2019

USDJPY

دیروز قیمت بدلیل اخبار بنیادی پیش آمده منطقه حمایتی خود  را شکست و ریزش قابل توجهی داشت. در شرایط فعلی قیمت مجدد به منطقه حمایتی قبلی باز گشته است . در اینجا باید منتظر بود و مشاهده کرد که آیا این منطقه در نقش مقاومت عمل می کند یا شکسته خواهد شد .

Technical Analysis 14-May-2019

GBPUSD

قیمت بعد از برخورد و شکستن خط روند به سمت آن مجدد بازگشته و به آن PULLBACK زده است. هم اکنون قمیت منطقه حمایتی را نیز شکسته است و به کف کانال خود رسیده است. در صورت ظاهر شدن علامت مناسب وارد معامله خرید می شوبم و در صورتی نیز این کانال شکسته شود براساس علامت شکست وارد معامله فروش می شویم .

Technical Analysis 14-May-2019

USDCAD

قیمت مثلث قبلی خود را شکسته است ولی مثلث جدیدی را شکل داده است. هم اکنون قیمت در سقف این مثلث واقع است و انتظار ریزش تا کف مثلث را داریم. درصورت شکسته شدن سقف آن نیز می توان وارد معامله خرید شد

Technical Analysis 14-May-2019

NZDUSD

قیمت به سقف کانال مجدد برخورد نموده است و شروع به ریزش کرده است . فرصت معاملاتی فروش داریم. همزمان ادامه  الگوی هارمونیک را نیز داریم .

Technical Analysis 14-May-2019

AUDUSD

قیمت در مسیر نزولی خود در کانال در حال ریزش می باشد . فرصت معاملاتی فروش با هدف کف کانال داریم . حد ضرر می تواند در بالای منطقه مقاومتی شکسته شده در نظر داشت.

ارسال یک پاسخ