تحلیل تکنیکال فلزات و شاخص ها 6-11-2018

تحلیل تکنیکال طلا – نقره – مس و شاخص ها

تحلیل تکنیکال فلزات و تحلیل تکنیکال شاخص ها براساس روش ما یعنی کانال و ساختار های زمانی ارائه

شده است. لطفا برای ورود به معاملات جوانب ورود یعنی مدیریت سرمایه ، زمان صحیح برای دوری از حالت

رنج را در نظر داشته باشید

تحلیل تکنیکال فلزات :طلا

طلا همچنان در کانال صعودی خود در حال حرکت است.و بعداز برخورد به سقف کانال در 1240.80

د رحال اصلاح می باشد.این اصلاح تا کف کانال یعنی محدود 1208 نیز می تواند ادامه یابد.ازطرفی

اگر قیمت سطح 1238 رابشکند می توان حرکت تاسطوح 1243 و سپس 1252 را نیز در پیش داشت.

تحلیل تکنیکال فلزات: نقره جهانی

قیمت نقره مدتها  بین دو سطح مقاومتی 14.84 و سطح حمایتی 14.20 در حال نوسان است.با

توجه به حرکت رسم شده در کانال کوتاه مدت انتطار حرکت تا سطح 14048 را داریم.

تحلیل تکنیکال فلزات : مس جهانی

در بازه زمانی اخیر قیمت مس در حال ریزش بوده است.این ریزش تا مقدار 2.5630 دلار بر پوند نیز ادامه

یافته است.هم اکنون اصلاحی را در قیمت داریم ولی مقاومت نسبتا قدرتمندی در سطح 2.870 را در

پیش رو داریم.این فلز هم اکنون در مثلث پهن شونده در جال نوسان است. هدف فعلی آن را می توان

2.60 در نظر داشت.

شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال شاخص ها : s&p 500

شاخص در کانال رسم شده در مسیر خود در حال حرکت است.اگرچه تایید می کنیم این کانال

چندان مطمنو نیست.در صورن شکسته شدن سقف کانال انتطار حرکت تا محدوده بنفش رتگ

را داریم.یعنی سطح 2779.

شاخص NIKI

تحلیل تکنیکال شاخص ها: NIKI225

شاخص در محدوده کانال رسم شده در حال حرکت است.هم اکنون در سقف کانال قرار دارد . در صورت

شکسته شدن کانال کوچکتر (خط پایین کانال ) می تواند تاییدی برای بازگشت و ریزش باشدو وارد معامله

فروش شویم .در صورتی که کانا اصلی نیز شکسته شود هدف اول سطح 22441 خواهد بود.

 

ارسال یک پاسخ