تحلیل تکنیکال فلزات و شاخص ها 20-11-2018

تحلیل تکنیکال طلا – نقره – مس-نفت برنت و شاخص ها

تحلیل تکنیکال فلزات و تحلیل تکنیکال شاخص ها براساس روش ما یعنی کانال و ساختار های زمانی ارائه

شده است. لطفا برای ورود به معاملات جوانب ورود یعنی مدیریت سرمایه ، زمان صحیح برای دوری از حالت

رنج را در نظر داشته باشید

تحلیل قبلی

تحلیل تکنیکال فلزات :طلا

قیمت به کف کانال برخورد نموده است و تا سطج 61.8 درصد اطلاح داشته است.این سطح با خط روند

رسم شده هم مرز می باشد .قیمت تا کنون چندین بار سعی در شکستن و عبور از این خط روند را داشته

که تاکنون نتوانسته .از این رو برای معامله باید دقت قابل توجهی نمود.در صورت شکست این خط احتمال

حرکت تا سطح 1250 دلار وجود دارد.و در صورت بازگشت نیز کف کانال هدف می باشد.در هنگام معامله

به سایه کندل ها دقت زیادی شود تا اسیر حرکات موقت نشوید.

تحلیل تکنیکال فلزات : نقره جهانی

قیمت در مسیر کانال رسم شده در بازه زمانی 1 ساعته در حال پیش روی است و به منطقه مقاومتی

پیش رو برخورد نموده است.با توجه به اینکه قیمت در این زمان بین سقف و کف رسم شده در حال

نوسان می باشد در صورت شکسته شدن این منطقه مقاومتی انتظار حرکتی تا سقف را داریم.البته

به یاد داشته باشید برای این شکست ختما باید تایید قدرتمندی از تایم های زمانی بالاتر را داشته

باشیم

تحلیل تکنیکال فلزات : مس جهانی

همانطور که مشاهده می شود قیمت ببین دو محدوده رسم شده توسط خطوط روند محدود شده است.قیمت

هم اکنون در سقف این محدوده قرار دارد و فرصت مناسبی برای فروش وجود دارد.برای وارد شده به معامله

حتما بدنبال نشانه مناسب باشید.

شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال شاخص ها : s&p 500

شاخص S&P در کانال روزانه رسم شده در حال نوسان است. بعد از برخورد به کف کانال تا سطح 61.8 حرکت

فبلی پیش رفته و بازگشت نموده است.این سطح با سطح مقاومتی رسم شده همزمان می باشد.هم اکنون

هدف این شاخص کف کانال و منطقه حمایتی پیش رو می باشد.در این راستا برای معاملات به خط روند رسم

شد در پیش روی قیمت توجه شود. در صورت شکسته شدن این خط انتظار حرکت قابل توجهی را داریم.

شاخص DAX

 

تحلیل تکنیکال شاخص ها :DAX

شاخص DAX بعد از برخورد به سقف کانال خود ریزش نموده است.این ریزش امروز با شکسته شدن کف کانال

رسم شده شدت بیشتری گرفته است . به نظر فرصت های فروشی را فراهم آورد است.ولی باید تایید کرد که

چندان مطمئن نیست و می تواند موقت باشد. برای اطمینان باید صبر نمود تا بسته شدن کندل را در بازه روزانه

نیز مشاهده نمود. در این صورت هدف کف کانال خواهد بود . هدف اول در این معامله را می توان سطخ 108888

در نظر داشت

تحلیل تکنیکال نفت برنت
تحلیل تکنیکال نفت برنت

تحلیل تکنیکال نفت برنت :

قیمت در مسیر حرکت خود در کانال رسم شده که مربوط به نمودار هفتگی است در حال جرکت به سمت کف کانال

است.کف کانال با سطح  61.8 از جرکت فبلی همزمان شده است. در این سطح حمایت قوی را نیز داریم. از این

رو هدف سطح 61 دلار برای نفت می باشد.

ارسال یک پاسخ