تحلیل تکنیکال فلزات و شاخص ها 14-11-2018

تحلیل تکنیکال طلا – نقره – مس و شاخص ها

تحلیل تکنیکال فلزات و تحلیل تکنیکال شاخص ها براساس روش ما یعنی کانال و ساختار های زمانی ارائه

شده است. لطفا برای ورود به معاملات جوانب ورود یعنی مدیریت سرمایه ، زمان صحیح برای دوری از حالت

رنج را در نظر داشته باشید

تحلیل قبلی

تحلیل تکنیکال فلزات :طلا

طلا همچنان در کانال صعودی خود در حال حرکت است.و هم اکنون در کف کانال قرار دارد.فرصت مناسب برای

خرید در کف داریم. بخاطر داشته باشید کانال در تایم روز انه شکسته نشده است فقط سایه ها رد شده اند

بدنبال فرصت و علامت مناسب برای خرید باشید

تحلیل تکنیکال فلزات: نقره جهانی

قیمت نقره مدتها بین دو سطح مقاومتی 14.84 و سطح حمایتی 14.20 در حال نوسان بود و سطج حمایتی

را شکسته و به سطح حمایتب بهدی در 14.00 رسید.انتظار بازگشت از این سطخ را خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال فلزات : مس جهانی

در بازه زمانی اخیر قیمت مس در حال ریزش بوده است.این ریزش تا مقدار 2.570 دلار بر پوند نیز ادامه

خواهد یافته است.این فلز هم اکنون در مثلث پهن شونده در جال نوسان است.

شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال شاخص ها : s&p 500

شاخص در کانال رسم شده در مسیر خود در حال حرکت است.اگرچه تایید می کنیم این کانال

چندان مطمن .با توجه به داده های قوی آمریکا می توان در صورت ادامه تشکیل الگوی سرو شانه معکوس

را انتطار داشت

شاخص NIKI

تحلیل تکنیکال شاخص ها: NIKI225

شاخص ژاپن بین دو محدوده رسم شده در حال نوسان می باشد. باتو جه به حرکت اصلاحی فعلی

انتظار رشد این شاخص را می بینیم.

 

ارسال یک پاسخ