تحلیل مثقال طلا

امروز 20 شهریور مصادف با 11 سپتامبر 2018 است و با تحلیل مثقال طلا در خدمت دوستان هستیم.

3 روز پیش بانک مرکزی با ارائه تدابیری باعث شد که قیمت دلار سقوط کرده و از سطح 150000  تا 124000

نیز سقوط کند. این تدابیر با محاکمه سلطان سکه و ارز نیز همراه بود که شدت

سقوط را افزایش داد. ولی این تدابیر کارساز نبود. که یکی از مهمترین موارد آن

را می توان پیشنهادات غیر اصولی دانست و از طرفی نیر عدم پیگیری و پباده سازی

انها است. در حال حاضر قیمت دلار مجداد به محدوده 1450000 بازگشته و طبیعتا

قیمت طلا نیز با همان نسبت رشد داشته است. در این افزایش طلا مجدد سقف

قیمتی جدید را لمس نمود که باعث شد تحلیلگران از ادامه ریزش قبل تحت الگوی

ab=cd نامید شوند. با این احتساب همانطور که در تحلیل قبلی نیز بیان شد این

حرکات آرامش قبل از طوفان است و به نظر باید منتظر حتی حرکات شدید تر نیز بود.

نکته بسیار مهم دیگر اعلام قطع خرید نفت  از طرف کره جنوبی است که بعنوان

یکی از اصلی ترین مشتریان ایران می باشد که این نیز طبیتا باعث کاهش دلار

ورودی  به کشور می شود. با این اختساب

تحلیل مثقال طلا

همانطور که دیده می شود قیمت بازگشتی به کف کانال و مثلث نداشته و حرکت صعودی

خود را همچنان ادامه داده است. همچنان یاداوری می شود که محدوده حرکتی قیمت سقف

و کف  مثلث پهن شونده و کانال می باشد و لی با این شرایط همچنان صعود را در پیش

می بینیم مگر آنکه تدابیر دیگری لحاظ شود که باز هم بعید می باشد.

تحلیل مثقال طلا

با این شرایط رشد قیمت مثقال طلا   به سمت  175000000 و هدف بعدی 18300000 چندان دور از ذهن نیست

تحلیل 6 شهریور

تحلیل 10 شهریور

تحلیل 12 شهریور

تحلیل 15 شهریور

تحلیل 18 شهریور

ارسال یک پاسخ