تحلیل تکنیکال مثقال طلا

امروز شنبه  ۱2 شهریورماه ۱۳۹۷ معادل با 3اگوست ۲۰۱۸ تحلیل تکنیکال مثقال طلا

را ارائه می دهیم. همانطور که در تحلیل قبلی بیان شد قیمت در یک مثلث پهن شونده

در حال انبساط است و در مسیر خود بین دو ضلع این مثلث نوسان می کند.

روز ۶ شهریور هنگامی که رئیس جمهور در مجلس صحبت می کردند قیمت شروع

به افزایش نمود و در سقف کانال افقی رسم شده ایستاد.همزمان با این مسایل در

چند روز اخیر با تحولات مختلفی در منطقه خاورمیانه مواجه بودیم. ازجمله حملاتی

که در سوریه انجام شده و احتمالاتی که خبر گزاری ها در سوریه بیان می کنند باعث حرکت

دلار و به طبع آن طلا شد. قیمت سقف 14000000 که در تحلیل قبلی پیش بینی شد را شکسته

و فعلا در محدوده 14900000 را بازی می کند. این صعود فعلا هدف 15100000 را نشانه گرفته که

اگر این سطح نیز شکسته شود باید برای آماده سطح 16200000 بود. به هر تقدیر هدف کوتاه مدت

عدد اول است که برای عدد دوم باید منتظر تغییر عمده ای در دلار بود.

تحلیل تکنیکال مثقال طلا
تحلیل تکنیکال مثقال طلا

ارسال یک پاسخ