تحلیل تکنیکال مثقال طلا

تحلیل تکنیکال طلا

امروز شنبه  10 شهریورماه 1397 معادل با 1 اگوست 2018 تحلیل تکنیکال مثقال طلا

را ارائه می دهیم. همانطور که در تحلیل قبلی بیان شد قیمت در یک مثلث پهن شونده

در حال انبساط است و در مسیر خود بین دو ضلع این مثلث نوسان می کند.

روز 6 شهریور هنگامی که رئیس جمهور در مجلس صحبت می کردند قیمت شروع

به افزایش نمود و در سقف کانال افقی رسم شده ایستاد. در همان روز اعلام شد

در صورت شکسته شدن این سقف باید انتظار حرکات بلندتری را داشته باشیم

که این اتفاق افتاد و دوستانی که انتظار خرید داشتند فرصت مناسبی برای خرید بود.

این روند ادامه دارد و فعلا هدف سریع14000000درپیش رو است.

تحلیل مثقال طلا
تحلیل تکنیکال مثقال طلا
تحلیل تکنیکال مثقال طلا 1 ساعته
تحلیل تکنیکال مثقال طلا 1 ساعته

در ادامه در تصویر بالا نمودار  و تحلیل تکنیکال مثقال طلا برای نمودار یک ساعته  ارائه شده است. همچنان می توان امکان صعود

در قیمت به سمت سطوح بالاتر را متصور بود.

ارسال یک پاسخ