تحلیل تکنیکال دلار 30 آذر 1399

در این تحلیل مروری بر تحلیل بلند مدت و کوتاه مدت از دلار هرات خواهیم داشت.

تحلیل بلند مدت و سناریوی در پیش رو را براساس سه نمودار زیر شرح خواهیم داد و در ادامه تحلیل کوتاه مدت تر را برروی یک چارت نمایش می دهیم

تحلیل تکنیکال دلار هرات

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود قیمت مسیری صعودی را طی نموده و سپس دچار افت و ریزش شده است. سوال مهم این است که در آینده نزدیک در حد چند ماه چه اهدافی را برای دلار می توان متصور بود. اغلب کارشناسان نظرشان برریزش قیمت در چند ماه آینده می باشد. البته با توجه به شرایط نرمال نه شرایط بحرانی  و تنش زا.

تحلیل تکنیکال دلار هرات

از دیدگاه تکنیکال در حال حاضر دلار 5 موجی خود را به پایان رسانده است و در اطلاح خود به سر می برد. در اطلاح ABC شکل گرفته موج A و موجB شکل گرفته اند و انتظار شکل گیری موج C را خواهیم داشت . که هدف مورد توجه برای این موج را می توان 18500 در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال دلار هرات

از طرفی اگر نگاهی به شکل فوق داشته باشیم در این شکل الگوی سروشانه ای را مشاهده می کنیم که در این الگو نیز شرط کامل شدن لمس سطح 18500 یعنی تقریبا همان هدف موج C می باشد.

تحلیل تکنیکال دلار هرات

در شکل فوق تایم 4 ساعته دلار هرات را مشاهده می کنیم.همانطور که دیده می شود قیمت در یک مثلث متقارن قرار گفته است و به نحوی همسویی با موج C را نوید می دهد. ولی در هر صورت در کوتاه مدت انتظار داریم که اهداف 27800 در صورت شکسته شدن سقف مثلث و در صورت شکسته شدن کف مثلث هدف 23000را مشاهده کنیم

انشار یافته توسط امید توکلی از گروه fxnature

ارسال یک پاسخ