تحلیل تکنیکال جفت ارزها 9 آبان 1398

تحلیل طلا

همانطور که در نمودار روزانه طلا مشاهده می شود ، قیمت خط روندtr3 را تا اندازه ای شکسته ولی به آن بازگشت داشته است.در این شرایط دو سناریو را می توان متصور بود


سناریوی نزولی : در صورت ریزش قیمت با توجه به کانال ch1 انتظار داریم کف کانال لمس شود که محدوده ۱۴۵۰ می باشد . البته باید دقت داشت که در مسیر ریزش سطح ۱۴۸۰ حمایت می باشد
سناریوی صعودی : در صورت وجود حرکت صعودی با شکسته شدن سطح ۱۵۰۰ و تثبیت در بالای آن انتظار حرکت به سمت ۱۵۱۵ و در صورت شکسته شدن این منطقه حرکت به سمت ۱۵۵۰ را مد نظر خواهیم داشت.

تحلیل یورو/دلار

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود قیمت در دو کانال محصور است . هم اکنون ضلع بالای کانال کوچکتر خط روند tr2 شکسته شده و انتظار داریم قیمت به سمت بالای کانال بزرگتر یعنی tr_1حرگت کند. در این مسیر مقاومت res1 نیز در پیش رو می باشد. این نقطه بسیار مناسبی برای تصمیم گیری ورود به معامله می باشد.

ارسال یک پاسخ