تحلیل تکنیکال 31 مارس 2020

همانطور که در تصویر بالا تایم  یک ساعت مشاهده می‌شود قیمت در کانال رسم  شده در حال حرکت بوده و در مجاورت کف کانال است. در حال حاضر هدف قیمت را محدوده  1.1164 تا   1.1210 می دانیم که مجاورت با سطح ۶۱.۸ درصد و مقاومت قوی در این محدوده دارد.

از دیدگاه موج شماری نیز هم اکنون در موج ۴ الیوت قرار داریم که این محدوده می‌تواند تا 1.1017  نیز باشد که این سطح به نحوی لمس شده است.

از این رو پیشنهاد خرید در این محدوده با حد ضرر در زیر1.09820  (آخرین کف ) به هدف   1.1164  می توان قرار داد

 

در صورت شکسته شدن سطح 1.9450   تحویل صعودی بی اعتبار شده و به دنبال فروش باید بود

ارسال یک پاسخ