تحلیل تکنیکال سهام 2 دی 1399

تحلیل سهام اخابر

در تحلیل سهام اخابر با توجه به شرایط ریزشی این روزهای بازار سهام باید استراتژی را به نحوی پیاده نمود که دو شرط زیر فراهم شود

1- کمترین میزان ضرر برای سهام داران با خروج مناسب

2-ورود در نقطه مناسب برای افزایش سهم و کسب سود

در این شرایط سناریو های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهیم

با توجه به شکل مشاهده می کنیم در تحلیل اخابر قیمت در بین دو خط روند رسم شده در حال حرکت می باشد

تحلیل اخابر

با توجه به شکل در صورتی که قیمت الگوی حرکتی فوق را ادامه دهد انتظار داریم در تحلیل سهام اخابر قیمت در روزهای آینده سطوح 1000 و سپس 800 را لمس نماید. از این رو باید دقت زیادی نمود تا در صورت عبور سهام به زیر 1000 حتما آن را نقد کرد .از طرف دیگر سناریوی صعودی را می توان در تحلیل اخابر به شکل زیر در نظر گرفت.تحلیل اخابر

در صورت شکسته شدن خط روند بالایی الگوی سرو شانه غیر ایده آل معکوس را مشاهده می کنیم.(باز تاکید می کنم این الگو چندان ایده آل نیست ولی  دلایلی خواص برای رسم آن وجود دارد از جمله بحث تقارن حجم و …). در این صورت می توان در شرایط کم ریسک تر در محدوده 1750 اقدام به افزایش حجم نمود و اهداف 2040 و 2370 را مشاهده نمود. در صورتی که بدنبال معاملات پر ریسک باشیم با طاهر شدن علایم شکل گیری در بازوی راست ( کندل مناسب و…) (این محدوده بین 1180 تا 1280 است ) اقدام به افزیش حجم نمود. و با عبور از خط روند بالایی باز حجم را افزایش داد. دقت شود تحلیل به صورت بلند مدت می باشد.

انشار یافته توسط امید توکلی از گروه fxnature

ارسال یک پاسخ