تحلیل تکنیکال 17 آپریل 2019

GOLD

در ادامه تحلیل دیروز قیمت منطقه حمایتی پیش روی خود را شکسته است و به نحوی زیر آن تثبیت شده است هم اکنون بازگشتی به همان سطح حمایتی پیشین نموده که انتظار داریم قیمت ریزش نماید .

EURUSD

قیمت در مسیرخود به سمت سقف کانال اصلی در کانال کوچکتر در حال جرکت است .هم اکنون کف این کانال کوچکتر لمس شده و فرصت مناسب خرید با هدف سقف کانال و حد ضرر در طرف مقابل خط پایینی کانال داریم .

USDJPY

اگر نگاهی به تایم هفتگی داشته باشیم الگوی مثلث واضحی را مشاهده می کنیم .قیمت در حال حاضر در حال حرکت به سمت سقف این مثلث است و این مسیر در کانال رسم شده در حال حرکت بوده و در مجاورت خط حمایتی کانال قرار دارد .هم اکنون انتظار حرکت تا سطح 112.40 را داریم .در صورت شکسته شدن این سطح هدف بعدی 113.50 است .در صورت بازگشت نیز کف کانال هدف اولیه است .

GBPUSD

قیمت در مسیر حرکت خود در الگوی مثلث به کف کانال اصلی رسم شده نیز رسیده است . در این جا فرصت خوبی برای خرید وجود دارد . انتظار داریم  خط بالای مثلث شکسته شود و حرکت به سمت خط بالایی کانال صورت گیرد .

USDCAD

قیمت در مسیر حرکت خود در الگوی مثلث از سقف مثلث جدا شده و در حال حرکت به سمت کف مثلث می باشد .در صورت شکسته شدن کف مثلث نیز  هدف بعدی خط پایینی کانال است .

NZDUSD

 قیمت بین دو منطقه حمایتی و مقاومتی در حال نوسان است .اگر چه با یک حرکت ناگهانی منطقه حمایتی شکسته شده است ولی قیمت در زیر این محدوده بسته نشده است .انتظار حرکت هم چنان بین منطقه مقاومتی و حمایتی را داریم . هم اکنون فرصت خرید با حد ضرر در زیر منطقه حمایتی وجود دارد .

AUDUSD

قیمت در مجاورت خط روند رسم شده قرار دارد .هم اکنون به نظر این خط روند شکسته شده است و حرکت صعودی این جفت صورت می گیرد .البته هنوز به طور قطع از این مسأله مطمئن نیستیم بهترین کار انتظار و تأیید  بیشتر است .

ارسال یک پاسخ