تحلیل تکنیکال جفت ارزها 11-6-2019

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

GOLD

قیمت در مسیر حرکت خود در کانال رسم شده در حال حرکت به سقف کانال بوده است که به مقاومت پیش رو برخورد نموده  و بازگشته است. در حال حاضر انتظار داریم که این بازگشت مجدد تا کف کانال که محدوده 61.8 تا 78.6 حرکت قبل در محدوده 1306 می تواند باشد ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

EURUSD

قیمت در مسیر حرکت خود سقف الگوی خود را شکسته و در کانال جدیدی در حال حرکت است. هم اکنون به مقاومت پیش رو برخورد کرده و در حال ریزش است. و به نظر هدف کف کانال رسم شده می باشد. بر اساس این می توان با برخورد به کف کانال که همزمان به خط بالایی الگوی قبلی نیز است شروع یک حرکت صعودی باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

USDJPY

قیمت الگوی سقف دو قلویی را شکل داده است. همزمان کف این الگو در مجاورت کف الگوی مثلث در بازه هفتگی می باشد. انتظار داریم برگشت و سناریوی صعود را از این به بعد داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

GBPUSD

قیمت همانطور که دیده می شود در تایم روزانه یک واگرایی داشته است و از کف کانال خود برگشت نموده است. هم اکنون این حرکت در کانال رسم شده صورت می گیرد . بهترین استراتژی خرید در کف و فروش در سقف کانال می باشد .

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

USDCAD

قیمت همانطور که دیده می شود خط روند خود را بعد از مدت ها شکسته است. در حال حاضر انتظار داریم قیمت مجدد حرکتی به سمت خط روند داشته باشد و بعد از برخورد به آن ریزش دیگری صورت گیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

NZDUSD

قیمت همانطور که در تایم روزانه دیده می شود الگوی سقف 3 قلو تشکیل داده است. بعد از تشکیل این الگو بازگشتی بوجود آمده که در کانال رسم شده در حال حرکت است. انتظار داریم این حرکت صعودی تا سطح 0.6700 و 0.6770 پیش رود . هم اکنون در کف کانال رسم شده قرار داریم و فرصت خرید مناسبی در پیش رو است.

AUDUSD

قیمت در کانال رسم شده در حال حرکت به سمت سقف کانال می باشد. هم اکنون یک مقاومت را در یش روی خود دارد. باشکسته شدن این مقاومت می توان وارد معامله خرید شد.

ارسال یک پاسخ