تحلیل طلا و دلار 16 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

تحلیل دلار هرات فردایی:

دلار هرات در چند روز گذشته با توجه به اخبار، سطح 13000 را که مقاومتی قوی محسوب می شد را شکست و حرکت صعودی جدیدی را در پیش گرفت. این حرکت در کانال رسم شده در حال حاضر در حال ادامه می باشد. با این احتساب انتظار داریم که هدف 13300 را به زودی لمس نماید. این در حالی است که به نظر تا کنون دخالتی از طرف بانک مرکزی برای تثبیت وجود نداشته است. با احتساب موارد بالا انتظار می رود قیمت ابتدا کف کانال پیش روی خود را لمس نموده و بعد از آن شروع به افزایش کند.

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که دیده می شود آبشده فردایی نیز در کانال خود در حال حرکت می باشد. در  حال حاضر این حرکت به نظر صعودی بوده است ولی مرز پایینی این کانال که به نحوی با لبه پایینی دلار هرات نیز همخوانی دارد اهمیت زیادی دارد. این شکسته شدن این مرز در حقیقت می تواند نقطه ای باشد که بازار تغییر جهت می دهد. یا به صورت طبیعی یا براساس نظر بازار ساز. از این رو در صورت شکسته شدن کف کانال در 1880 می توان هشدار جدی بر تغییر جهت بازار به سمت نزول و حتی تقریبی بر تشکیل یه الگوی BAT باشد. از این رو دقت کنید . در صورت شکسته شدن این منطقه می توان انتظار حرکتی تا سطح 1790 را نیز داشت.

ولی در صورت ادامه روند صعودی حرکت در داخل کانال را ادامه خواهیم داد . که می توان اهداف 1909 و 1918 و 1940 را انتظار داشت

—-این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ