تحلیل طلا و دلار 8 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

مروری برروزگذشته :

روز گذشته قیمت حرکت چندانی نداشت. درحقیقت انتظار  داشتیم در صورتی که کف مثلث شکسته شود حرکت نزولی قابل توجهی را در بازار داشته باشیم.و همنطور در مورد سقف مثلث. در این بین نیز توصیه شد اگر عدد 1764 نیز شکسته شود  می توان حرکتی تا سقف مثلث داشته باشیم. که البته قیمت تا این محدوده حرکت نکرد

دیروز قیمت در 1776 باز شده و حداکثر قیمتی را نیز که لمس نمود 1776 بود ولی کف قیمتی 1754 را نیز دیده و در نهایت در 1774بسته شد

تحلیل دلار هرات فردایی:

دلار هرات فردایی هم اکنون در مثلث رسم شده قرار دارد. همانطور که دیروز نیز در تحلیل اشاره شد انتظار داریم اگر کف مثلث شکسته شود حرکت قابل ملاحظه نزولی را تا کف کانال رسم شده داشته باشیم. در این راستا کف فعلی مثلث را می توان عدد 11900 دانست که تثبیت قیمت در زیر این محدوده مشخصا می تواند هشداری جدی برای ریزش باشد.

از طرف دیگر قمیت می تواند برای کامل نمودن مسیر حرکت خود برای الگوی مثلث به سمت سقف مثلث حرکت کند این سقف می تواند در محدوده 12300 باشد. در این نقطه باید بررسی زیادی داشت و هشدار داده می شود که احتمال شکسته شدن سقف مثلث و رشد صعودی نیز داریم.

از این رو به معامله گران توصیه می شود به اعداد گفته شده دقت زیادی داشته باشند و محدوده ضررهای خود  و سود های خود را براساس آنها تعیین کنند

تحلیل طلای آبشده فردایی:

طلای آبشده فردایی نیز در پیرو حرکت دلار هرات فردایی در مثلث خود در حال حرکت می باشد.قیمت در مثلث رسم شده در حال حرکت می باشد و در حال حاضر در مسیر رسیدن به سقف کانال می باشد.در این ابزار معاملاتی نیز انتظار می رود در صورت شکسته شدن کف کانال که در محدوده 1740 می باشد حرکت قابل ملاحظه ریزشی تا کف کانال را داشته باشیم. از طرفی قیمت توانایی حرکت تا سقف کانال در محدوده 1800 را در شرایط فعلی دارد. از این رو در صورت شکسته شدن این محدوده در سقف کانال انتظار حرکت صعودی و تغییر جهت حرکت را خواهیم داشت.

از این رو معامله گران به اعداد داده شده دقت کافی داشته باشند.

برای معامله درون مثلث بدلیل پایین بودن نسبت های سود به ضرر چندان توصیه نمی شود.

این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ