تحلیل طلا و دلار 7 مرداد 1398

تحلیل طلا و دلار 5 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار یک ساعته نیز مشاهده می شود روز گذشته بعد از برخورد قیمت به سقف کانال شروع به ریزش نموده است . مسیر این ریزش به سمت کف کانال بوده ولی در برخورد به خط روند رسم شده در پیش روی خود مجدد بازگشت داشته است.

در شرایط فوق همانطور که مشاهده می شود 2 سناریو را می توان در نظر داشت

سناریوی 1 : ادامه حرکت صعودی به سمت سقف کانال . که در این شرایط الگوی مثلث شکل گرفته را می توان بسیار کامل  تر دانسته  و می توان انتظار یک حرکت قابل ملاحظه را داشت. که در  این شرایط به نظر حرکت نزولی قوی تر می تواند باشد. از این رو در این شرایط خط روند رسم شده  را بعنوان ملاک معاملاتی قرار  داده  و براساس آن اقدام به معامله نمایید. د ر صورت شکسته شدن خط روند انتظار حرکت تا کف کانال را خواهیم داشت

تحلیل طلای آبشده فردایی:

در طلای آبشده فردایی نیز به پیروی از دلار هرات فردایی شرایط مشابه ای را داریم. قیمت در مسیر حرکت خود مثلثی را شکل داده است که می تواند فرصت معاملاتی بسیار خوبی را فراهم کند. احتمال شکسته شدن این مثلث به سمت پایین بیشتر است ، هر چند شکست به سمت بالا را نیز نمی توان مد نظر داشت. از این رو در صورت شکسته شدن کف کانال می توان انتظار کامل شدن الگوی سقف دو قلو را نیز داشته باشیم.

که این حرکت می تواند ادامه یافته تا کف کانال رسم شده نیز ادامه یابد

این تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ