تحلیل طلا و دلار 4 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده

مروری بر روز گذشته :

دیروز در ابتدا قیمت با حرکتی سریع از سطح 1910 گذشت و بسیاری آماده وارد شدن به فاز خرید شدند. همانطور که دیروز هشدار داده شد اگرچه سطح 1910 و شکستن آن اهمیت زیادی دارد ولی مهمتر از آن تثبیت در بالای آن سطح بود. ولی این تثبیت اتفاق نیفتاد و بازگشت قیمت را شاهد بودیم. در نهایت در طول روز قیمت نوسانی بین 1900 تا 1914 را داشت.

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که مشاهده می شود قیمت روز گذشته صعودی داشت ولی سپس اقدام به ریزش نموده است. این ریزش ادامه یافته و هم اکنون به کف کانال 3 رسیده است که در حقیقت Pullback به کانال 2 نیز نموده است. از نظر تکنیکال این سطح بسیار اهمیت دارد زیرا در صورت شکسته شدن کف کانال 3 می توان انتظار فاز ریزشی جدیدی را داشت و از طرفی نیز پیش آمدن سیگنال صعودی می تواند هشداری برای صعود از این سطح باشد. از این رو دقت کنید حرکت و تثبیت زیر عدد 13025 می تواند هشداری برای ریزش باشد.

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که مشاهده می شود قیمت به مجاورت خط کانال رسم شده در بازه 4 ساعته رسیده است. این خط نیز از نظر تحلیل تکنیکال داری حساسیت قابل توجهی می باشد. در صورت شکسته شدن سطح 1914 و تثبیت در بالای آن انتظار حرکت به سمت 1980 را داریم و از طرفی نیز شکست در زیر 1886 نیز می تواند شروع ریزشی جدید باشد. در هر صورت با توجه به جو شدید خبری موجود بر بازار روی نقاط گفته شد تمرکز زیادی داشته باشید


این تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ