تحلیل طلا و دلار 29 خرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و آبشده فردایی:

مروری بر روز گذشته :

روز گذشته در حالی قیمت بر طبق نمودار یک ساعته در کف کانال بود و دایورجنس مخفی نیز هشداری بر صعود (ادامه روند) می داد قیمت اندکی رشد کرد ولی مجدد به کف کانال بازگشت و ریزش نمود. بنحوی که حرکت صعودی ابتدا تا محدود 1868 ادامه یافت و سپس بعد از ریزش تا کف 1836 ونیز ریزش نمود ود نهایت در محدوده 1845

 

تحلیل هرات فردایی:

همانطور که در بازه 4 ساعته مشاهده می شود قیمت بعد از شکستن کانال نزولی بزرگ حرکت کرده و به کانال کوچک موازی با آن وارد شده است. ابتدا به سقف کانال برخورد کرده و سپس بازگشته و به کف کانال که همان سقف کانال قبلی است برخورد داشته است. در ضمن کل این حرکت در کانال جدیدی که به صورت صعودی است در حال انجام است. ترکیب این موارد شرایط مناسبی را بوجود آورده است که در این شرایط دو سناریوی را خواهیم داشت. در صورت شکسته شدن کانال کوچک موازی با کانال اولی فرصت مناسبی برای خرید فراهم می شود . بعبارتی شکسته شدن سطح 13450 و تثبیت در بالای آن فرصت معاملاتی برای خرید داریم.

در بازه زمانی یک ساعته نیز همانطور که دیده می شود در کف کانال قرار داریم . سناریوی دوم نیز می تواند شکسته شدن کف کانال باشد که این شکست می تواند به ما  برای ایجاد کف های جدید هشدار دهد . شکسته شدن سطح 12980 می تواند هشداری برای ریزش باشد

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که در بازه 4 ساعته مشا هده  می شود قیمت به طور کلی بین دو خط روند در حال حرکت می باشد. در این مسیر حرکت خود را در کانال آبی رنگ انجام داده است که هم اکنون این کانال شکسته شده است.و قیمت مجدد در حال بازگشت به سمت خط روند پایینی است. البته در این مسیر خط روند خط چین که کانال اصلی حرکت است وجود دارد. با این شرایط انتظار حرکت نزولی به سمت روند خط چین در محدوده 1770 را داریم.

همانطور که در بازه 4 ساعته مشاهده می شود قیمت در مسیر حرکت خود کانال آبی رنگ را شکسته است و در کانال کوچکتر دیگری که در بازه 15 دقیقه ای واضح تر می باشد در حال حرکت می باشد

قمیت همانطور که در بازه 15 دقیقه ای مشاهده می شود در مسیر کانال در حال حرکت می باشد. براین اساس می توان معاملات خود را انجام داد. دقت کنید درحال حاضر تا باز شدن بازار صبر خواهیم نمود

—-این تحلیل ادامه دارد با ما همراه باشید

ارسال یک پاسخ