تحلیل طلا و دلار 22 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

مروری بر روز گذشته:

روز گذشته جمعه نیز کما روزهای هفته قبل بازار نوسان آنچنانی نداشت ولی نکته قابل توجه حرکت بازار به سمت سطوح مهم و تعیین کننده بود که در این راستا نزدیک شدن به محدوده 1853 می تواند برای تحلیل گران دارای اهمیت خاصی باشد. در هر صورت بازار دیروز جمعه در قیمت 1860 باز شد و سقف 1861 را داشت . در این بازه کف قیمتی 1854 بوده و در قیمت 1856 نیز بسته شد.

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار دلار هرات فردایی مشاهده می شود قیمت همچنان بعد از شکستن کانال قبلی خود و قرار گرفتن در محوده رنج الگوی مثلثی را شکل داده است. این الگوی مثلث می تواند هشدار جدی برای یک حرکت سریع باشد. (خصوصیت الگوی مثلث). در شرایط فعلی الگوی مثلث هشدار ریزش را با احتمال بیشتری تایید می کند ولی به هیچ عنوان از حرکت صعودی نیز نمی توان غافل شد. بخصوص حرکت قیمت به زیر 12640 می تواند هشدار جدی برای ریزش باشد.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

همانطور که در مقدمه نیز بیان شد آبشده فردایی در هفته گذشته حرکت بسیار محدودی در منطقه رنج داشته است. این حرکت محدود به اعداد 1870 و 1853 بوده که هم اکنون در مجاورت محدوده حمایتی است. همانطور که در نمودار نیز دیده می شود قیمت در در حال تشکیل الگوی BAT نیز می باشد (دقت کنید در حال تشکیل) از این رو می توان انتظار حرکت ریزشی را با شکسته شدن سطح 1853 داشت. دوستان حتما به تثبیت ها توجه داشته باشند تا دچار حرکات لحظه ای در بازار نشوند.


این تحلیل ادامه دارد….

 

ارسال یک پاسخ