تحلیل طلا و دلار 21 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

مروری بر روز گذشته:

همچون چند روز گذشته قیمت آبشده فردایی دارای حداقل میزان حرکت بوده است. بنحوی که بازار در عدد 1868.5 باز شد و در طول بازه دیروز به حداکثر مقدار 1870 رسید و حداقل مقدار برای این ابزار 1859 بود و در نهایت در عدد 1860 نیز بسته شد. این محدوده کوچک حرکتی باعث شده که معامله گران با مشکلاتی مواجه شوند و بسیاری با ورود به این محدوده ها به دلیل کم حرکت بودن بازار دچار ضرر می شوند.

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که دیده می شود قیمت در حرکت رنج خود سقف کانال را شکسته است ولی در الگوی مثلث نشان داده شده در حال حرکت می باشد.این الگو  نشان از جمع شدن انرژی می باشد که می تواند فرصتی برای فرار قیمت باشد. در حال حاضر احتمال حرکت نزولی  بیشتر وجود دارد که این بر مبنای شکل الگو است. البته هشدار جدی می دهیم از حرکت نزولی نیز غافل نشوید

تحلیل طلای آبشده فردایی:

همانطور که در شکل مشاهده می شود قیمت در حال کامل نمودن یک الگوی BAT است. در مسیر این حرکت هم اکنون بین در زیر مقاومت 1870 و بالای حمایت 1853 قرار دارد. شکستن هر کدام از این سطوح تفسیر دیگری از حرکت می تواند فراهم نماید.نکنته مهم در این شرایط توجه به کانال های رسم شده و مسیر حرکت می باشد


این تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ