تحلیل طلا و دلار 20 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

امروز 20 مرداد نیز مانند دیروز 19 مرداد دلار هرات فردایی تعطیل بوده و قیمت ارائه نمی شود . تحلیل امروز تنها شامل طلای آبشده فردایی می باشد

تحلیل طلای آبشده فردایی:

دیروز همانطور که پیش بینی کردیم قیمت با شکستن کف 1806 اقدام به نزول نمود. این نزول اهداف ما را که به ترنیب در 1798 و 1786 بود لمس کرده و حتی تا عدد 1781 نیز ریزش داشتیم. این حرکت منجر به رسیدن قیمت به کف کانال رسم شده است. همانطور که در نمودار 4 ساعته دیده می شود قیمت در کف این کانال قرار دارد.

در این شرایط طبیعتا دو سناریو را می توان متصور بود . در سناریوی اول شکستن کف کانال می باشد و ادامه ریزش که طبعتا در این حالت می توان اهداف 1763 و 1745 را متصور بود. البته باید دقت داشت که محدوده 1777 تا  1782 منطقه  حمایتی قوی بوده و نیاز به شکستن آن ضرروی است.

از طرف دیگر سناریوی بعدی سناریوی بازگشت و صعودی است. بعبارتی انتظار داریم قیمت بعد از برخورد به همان محدوده حمایتی در 1777 تا 1782 اقدام به بازگشت نماید. این سناریو در حال حاضر از احتمال بالاتری برخوردار است  که این مسئله بخاطر ظاهر شدن دایورجنس در تایم 1 ساعته می باشد که باید دقت زیادی در مورد آن داشته باشم.

سطوح قابل توجه در بازار عبارتند از


این تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ