تحلیل طلا و دلار 2 مرداد 1398

تحلیل طلای آبشده فردایی و دلار هرات فردایی:

مروری بر روز گذشته:

روز گذشته همانطور که تاکید شده بود در صورت عبور قیمت از محدوده 1760 تا 1767 می تواند حرکت قابل ملاحظه ای داشته باشد ، این اتفاق صورت گرفت. روز گذشته قیمت در عدد 1787 باز شد و در طول حرکت خود سقف 1828 و کف 1774 را لمس نمود و در نهایت در عدد 1796 نیز بسته شد.

تحلیل دلار هرات فردایی :

همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت در مسیر حرکت خود در کانال رسم شده به مجاورت سقف کانال رسیده و به سقف آن برخورد کرده است. اگر مروری بر تحلیل دیروز نیز داشته باشید مشاهده می شود که دیروز محدوده 12450 را بعنوان محدوده سقف اعلام نمودیم و انتظار داشتیم قیمت با برخورد به این سطح با بازگشت مواجه شود.گرچه قیمت از این سطح گذشت و تا سقف 12580 نیز حرکت نمود و لی در نهایت بازگشته است.

در این شرایط با توجه به موارد دو سناریو را خواهیم داشت

سناریوی اول : حرکت صعودی (با احتمال پایین تر) : قیمت به سقف رسیده است و کمی سرعت حرک آن متوقف شده است. در این صورت انتظار داریم سقف کانال شکسته شود و به ترتیب سطوح 12700 و 13000 را در پیش خواهیم داشت

سناریوی دوم : حرکت نزولی ( با احتمال بیشتر) : قیمت به سقف رسیده است و اقدام به بازگشت نموده . در حال حاضر هشدار بازگشت را براساس سیگنال دایورجنس نیز داریم (تایم 4 ساعته) که می تواند هشدار قوی مبنی بر ریزش باشد. در این شرایط می توان وارد معامله فروش با حد ضرر در بالای 12580 اقدام نمود.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

همانطور که در نمودار دیده می شود قیمت در حال حرکت به سمت سقف کانال بود. سقف کانال در محدوده 1840 است که البته قیمت تاسطح 1828 حرکت کرد. ولی اقدام به ریزش نمود. در این شرایط دو سناریو را می توان در نظر گرفت

سناریوی حرکت صعودی تا سقف کانال : در این صورت انتظار می رود که قیمت بعد از شکستن محدوده 1800 مجدد حرکت صعودی خود را تا محدوده 1840 ادامه دهد

سناریوی حرکت نزولی : در این صورت انتظار می رود قیمت در مسیر حرکت نزولی خود فعلا تا محدوده 1767 تا 1760 حرکت کند.

دقت کنید که هم اکنون سیگنال دایورجنسی را نیز داریم که می تواند هشداری برای ریزش در حال حاضر باشد

ارسال یک پاسخ