تحلیل طلا و دلار 12 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و آبشده فردایی:

مروری بر روز گذشته :

روز گذشته حرکت آبشده از سقف کانال به صورت ریزشی آغاز شد . این حرکت تحت ریزش های اونس تشدید شد . تصور اغلب تحلیل گران ادامه حرکت نزولی برای کامل شدن الگوی butterfly بود . اهداف مورد نظر در 1845 و 1833 و 1825 بود اگرچه آغاز حرکت از 1865 بود . در این راستا بعد از لمس سطح 1842 قیمت براثر وجود خبرها تغییر جهت خود را آعاز کرد. در این راستا مهمترین خبر اعلام چند قدرت جهانی و اخطار به ایران برای گذر از سطح تعهدات خود بوده است. این خبر و خبرهای پیرامون آن باعث شد که انس نیز شدیدا حرکت صعودی خود را ادامه دهد بنحوی که پیش از بسته شدن بازار ایران عدد 1414 را لمس کرد. البته این صعود با باز شدن بازار آسیایی ها تشدید شد و تا سطح 1438 نیز ادامه یافت. اگرچه در حال حاضر اندکی در اصلاح است ولی انتظار حرکت بعدی را و رشد مجدد وجود دارد.

تحلیل هرات فردایی :

همانطور که در نمودار دیده می شود قیمت در مجاورت سقف کانال رسم شده قرار دارد و فرصت مناسبی برای معامله است. (از طرفی ریزش با حد ضرر کوچک یا صعود با حد ضرر محدود) . در صورت ادامه روند صعودی اولین هدف پیش رو 13000 است که قدرت قابل توجهی نیز دارد و برای شکستن ان نیاز به نیروی قابل توجهی در بازار است. این سطح از یک دیدگاه خود می تواند تشکیل دهنده الگوی گارتلی باشد و در صورت بروز علایم ریزش خواهیم داشت. در صورت عبور قیمت از سطح 13000 هشدار جدی حرکتی به سمت 13270 وجود دارد که می تواند تشکیل دهنده الگوی carb باشد . از طرف دیگر بازگشت قیمت از سقف کانال نیز ادامه مسیر ریزشی را نمایان می کند که مطمئنا این ریزش نیاز به نظر بازار ساز داشته  و باید با تزریق صورت گیرد.

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که دیده می شود قیمت به نحوی کانال آبشده فردایی را شکسته است. همانطور که در قسمت مرور روز قبل بیان شد حرکت اونس ناشی از خبرهای بی ثباتی در جهان باعث رشد دیروز آبشده و جلوگیری از ریزش قیمت شد. در حال حاضر در صورت ادامه روند صعودی که احتمال بیشتری را نیز با توجه به شرایط دارد انتظار حرکت تا محدوده 1880 را خواهیم داشت

 

ساعت 11:10

همانطور که مشاهده می شود قیمت بدلیل رشد قابل توجه انس با گپ باز شده است و در حال حاضر در حال پرکردن این گپ می باشد. برای آنکه گپ به طور کامل پر شود قیمت 1857 را انتظار داریم.

این تحلیل ادامه دارد

 

 

ارسال یک پاسخ