تحلیل طلا و دلار 10 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

مروری بر روز گذشته :

روز گذشته قیمت همچنان در ابتدای وقت حرکت آنچنان بزرگی را نداشت و بعد از چند ساعت مجدد به نقطه باز شدن خود بازگشت ولی در ساعات بعد از ظهر حرکت قابل ملاحظه ای را مشاهده نمودیم و سطح 1865 را که بعنوان حمایتی مهم معرفی کردیم شکست. اگر به تحلیل دیروز مراجعه کنید مشاهده می شود که شکست و  تثبیت زیر سطح 1865 را فرصت مناسب برای فروش اعلام نموده بودیم. در حال حاضر نیز شرایط براساس آن پیش رفته است و حرکت نزولی ادامه دارد

تحلیل هرات فردایی:

همانطور که در بازه 4 ساعته مشاهده می شود قیمت در کانال موازی با کانال قبلی در حال حرکت است دیروز قیمت به سقف این کانال برخورد نمود و ریزش داشت که با شکسته شدن سطح 13000 هشداری جدی برای کسانی بود که بدنبال اعداد بالاتر بودند و فرصت مناسبی برای فروش به وجود آمد.

در این شرایط به نظر می رسد که همچنان سناریوی ریزش ادامه دار باشد. به نظر اهداف 12300 و 11900 نیز را می توان مشاهده نمود

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که دیده می شود قیمت در کانال آبی رنگ در حال حرکت است و هم اکنون در کف این کانال قرار دارد. هدف اول این حرکت می تواند محدوده حمایتی رسم شده در 1835 می باشد . در صورت شکسته شدن این سطح هدف بعدی خط روند نقطه چین می باشد که مدت ها اعتبار دارد و فعلا 1818 می تواند باشد.


ساعت 13:30

دوستان همانطور که در نمودار آبشده مشاهده می شود قیمت بعد از برخورد به کف کانال بازگشته و در حال حاضر در حال پر نمودن گپ پیش آمده در صبح است. از این رو انتظار داریم این محدوده که حدود 1854 می باشد فعلا مانند یک مقاومت عمل کند . از این رو در معامله در این محدوده با دقت رفتار کنید


ساعت 16:20

دوستان همانطور که پیش بینی شد قیمت بعد از برخورد به کف کانال و بازگشت ابتدا گپ را پر نمود و بعد از پر کردن گپ و شکستن این مقاومت حرکت خود را به سمت سقف کانال ادامه داد . سقف کانال تقریبا در محدوده 1866 است. در صورت شکسته شدن این سطح و تثبیت در بالای آن انتظار حرکت صعودی را خواهیم داشت ولی در صورت بروز سیگنال بازگشت بخصوص دایورجنس انتظار ریزش را مجدد به سمت کف کانال داریم

 

ساعت 17:35

دوستان همانظور که مشاهده می شود قیمت بعد از برخورد به سقف کانال و وجود دایورجنس مخفی پیش آمده اقدام به ریزش نموده است. در این شرایط اگر دایورجس با سطح قبلی اتفاق می افتاد فرصت معاملعه فروش بسیار قوی تر بود با این حال در حال حاضر هدف دوستانی که در محدوده 1864 تا 1867 فروش کردند می تواند 1850 باشد . اهداف بعدی 1845 و 1833 می تواند باشد.

تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ