تحلیل طلا و دلار 11 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

مروری بر روز گذشته:

دیروز همانطورکه دیده شد قیمت با شکاف باز شد و تا سطح 1842 نیز نزول کرد . بسیاری بر این باور بودند که فاز جدید نزولی اغاز شده است . ولی با برخورد به کف کانال رسم شده در تحلیل دیروز قیمت بازگشت . هانطور که پیش بینی می شد ابتدا شکاف پیش آمده در صبح را پرکرد و این منطقه مقاومتی را شکست و تا سقف کانال یعنی 1867 پیش رفت. در این نقطه با ظاهر شدن دایورجنس هشدار ریزش داده شد و توصیه به فروش در محدوده 1867 تا 1864 را دادیم. در نهایت این ریزش تا سطح 1855 ادامه داد و اندکی متوقف شد. در ادامه ریزش تا سطح 1850 ادامه یافت و بسیاری در این سطح معامله خود را نقد کردند و بعد از آن سطح 1845 لمس شد که ما سیگنال سطح 1846 را داده بودیم. بهر حال امیدواریم دوستان کسب سود نموده باشند

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار دیده می شود قیمت بعد از ریزش دیروز مجدد شروع به افزایش نمود. اگرچه بازار به نحوی در حال کنترل می باشد ولی وجود خبرهای بنیادی قوی مانند گذر ایران از سطح 300کیلو اورانیوم و….. هشدار بازگشت تحریم های سازمان ملل می تواند دیدگاه تازه ای را در بازار باز نماید .از این رو باید دقت زیادی نمود.

همانطور که دیده می شود قیمت در حال حاضر در سقف کانال قرار دارد و مکان خاصی برای تصمیم گیری می باشد. در صورت بازگشت انتظار ریزش تا خط روند کوچک اول و سپس دوم را داریم که به ترتیب اعداد 12600 و 12300 می تواند باشد. در صورت ادامه روند صعودی نیز هدف اول مقاومت 13000 می باشد که نسبتا قدرتمند نیز است

تحلیل آبشده فردایی:

قیمت بعد از آنکه محدوده 1845 را در شب گذشته لمس کرد شروع به افزایش نمود به نحوی که تقریبا اخرین معالات در عدد 1848 صورت گرفت. در حال حاضر این رشد ادامه یافته است و همانطور که در نمودار دیده میشود قیمت در مجاورت سقف کانال در عدد 1857 قرار دارد. در این شرایط دو سناریو را می توان در نظر داشت.

1-سناریوی نزولی که می تواند با برخورد به محدوده سقف کانال و همانطور که در بازه 15 دقیقه ای مشاهده می شود ایحاد یک الگوی هارمونیک ریزشی زا حتی تا هدف 1825 نیز فراهم آورد

2- سناریوی صعودی: با شکستن سقف کانال  و محدوده 1870 روند صعودی جدیدی را پدید آورد

—- این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ