تحلیل طلا و دلار 9تیر 1398

تحلیل طلای آبشده و دلار هرات فردایی:

مروری بر چند روز گذشته:

همانطور که در تحلیل روز 4 شنبه نیز ذکر شد بازار دارای نوسان قابل ملاحظه ای نبوده و چندان حرکت نمی کند. در این راستا در چند روز گذشته قیمت در محدوده حرکتی 1890 تا 1872 را طی نموده که حرکت قابل ملاحظه ای نبوده است. البته در مورد میزان حرکت محدود در بازار صحبت های مختلفی است که در جای خود بیان خواهد شد.

تحلیل دلار هرات فردایی:

حرکت دلار هرات نیز در چند روز قابل توجه نبوده است اگرچه دیروز برای لحظاتی بازگشت به کانال 12 هزار را نیز  مشاهده کردیم. همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود قیمت بعد از شکست کانال بزرگتر به کانال کوچکتر حرکت نموده است و در مسیر خود چندین بار سقف کانال را لمس کرده است . در این شرایط مشاهده می شود که قیمت در سطح حمایتی در محدوده 13000 چندین بار متوقف شده است و نتوانسته که از آن عبور کند.

در این شرایط همانطور که در نمودار 1 ساعته نیز مشاهده می شود قیمت الگوی مثلثی را فراهم کرده است . این الگو احتمال شکست در هر دو طرف را می دهد و لی احتمال شکست به سمت بالا بیشتر می باشد.

در این شرایط با شکسته شدن خط بالای کانال و تثبیت در بالای آن می توان وارد معامله خرید شد و در صورت شکسته شدن سطح 13000 می توان انتظار حرکت نزولی و فروش را داشت.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

برای بررسی و تحلیل طلای آبشده فردایی بد نیست ابتدا نگاهی به بازه روزانه داشته باشیم. همانطور که مشاهده می شود در بازه روزانه الگوی مثلث بلند مدتی را مشاهده می کنیم.در این الگو در شرایط فعلی به نظر در حال حرکت به سمت سقف الگو می باشیم.

همانطور که در بازه 4 ساعته و 1 ساعته مشاهده می شود قمیت در حال حرکت بین خط روند بالایی و منطقه حمایتی می باشد. در این راستا شکست هر کدام از این محدوده ها می تواند هشداری جدی برای حرکت به صورت صعودی و یا نزولی باشد.

هم اکنون قیمت در کانال کوچک رسم شده که در بازه 1 ساعته با وضوح بیشتری نمایش یافته است در حال حرکت می باشد.مسیر حرکت در این کانال را می توان معیار معامله خود قرار داد . در صورت شکسته شدن سقف کانال وارد معامله خرید می شویم و در صورت شکسته شدن محدوده حمایتی در 1865 نیز می توان فروش انجام داد

———————

این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ