تحلیل طلا و دلار 16 شهریور 1398

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت در کانال فرعی رسم شده در حال حرکت است. روز گذشته با توجه به ریزش قابل توجهی که در انس جهانی پیش آمد طلای آبشده فردایی نیز ریزش قابل توجهی نمود به نحوی که هم اکنون در کف کانال رسم شده قرار داریم. در این باب دو سناریو را مفروض می داریم.

1 سناریوی صعودی : با توجه به اینکه در کف کانال فرعی قرار داریم می تواند فرصت مناسبی برای خرید در نظر داشت.(البته در صورت ظاهر شدن نشانه های خرید) . در این صورت اهداف ما به ترتیب سقف کانال فرعی که در مجاورت محدوده مقاومتی یعنی محدوده 1820 و سپس محدوده سقف مثلث در 1835 را می توان متصور بود. شکسته شدن سطح دوم  در 1835 هشدار جدی بر تغییر روند می باشد. روندی که مدت ها بازار در زیر آن عمل نموده است

در سناریوی دوم شکست کف کانال فرعی و نزول را داریم. که در این صورت هدف اصلی کف مثلث می تواند باشد و به ترتیب انتظار لمس اهداف 1768 و 1761 و 1750 و 1735 و 1718 و 1692 را داریم که البته بعضی از این اهداف در صورت وقوع در بلند مدت اتفاق خواهند افتاد.به همین صورت رد شدن از محدوده 1692 هشدار جدی بر ریزش بازار باشد.

در هر صورت در حال حاضر باید به کف کانال یعنی محدوده 1780 تا 1790 توجه نمود و براساس شکست هر کدام سناریوی مورد نظر را اجرا کرد

 

ارسال یک پاسخ