تحلیل طلا و دلار 5 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

مروری بر دو روز گذشته :

روز پنج شنبه بازار شرایط نزولی خود را ادامه داد و همانطور که در پیش بینی ها نیز ذکر کرده بودیم با طی مسیر نوسانی ریزشی خود مقدار قابل توجهی ریزش نمود. این ریزش در روز جمعه به اصلاح تبدیل شد و تا اندازه ای قیمت بالا رفت . در دلار هرات همانطور که در نمودار نیز در ادامه مشاهده خواهد شد قیمت تا محدوده مقاومتی 12000 نیز بالا امد.

تحلیل دلار هرات فردایی:

روز 5 شنبه دلار هرات فردایی ریزش خود را تا مجاورت سطح 61.8 در صد از حرکت پیشین خود ادامه داد. این ریزش تقریبا تا سطح 11620 بوده است. و بعد از آن وارد فاز اصلاحی گردیده است.

همانطور که دیده می شود این فاز اصلاحی درون کانال رسم شده ادامه یافته است. در صورت شکسته شدن کف این کانال انتظار داریم که حرکت ریزشی مجدد اغاز شود .

در صورت ادامه صعودی روند صعودی نیز می توان حرکت درون کانال را دنبال نمود

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت بعد از ریزش خود تا سطح 1710 وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح هم اکنون در کانال رسم شده در حال ادامه می باشد که در مورد آن باید به چند مسئله دقت قابل توجهی نمود

1- در صورت شکسته شدن این کانال کوچک در بازه 15 دقیقه ای می توان انتظار ریزش مججد را داشت . البته باید دقت نمود سطح کم ریسک برای معامله شکسه شدن 1710 یعنی کف قبلی است.

2- منطقه مقاومتی در پیش روی حرکت صعودی در حال حاضر همان 1760 تا 1767 است که در صورت شکسته شدن آن می توان دیدگاه صعودی تا سطح 1840 را در نظر داشت.

این تحلیل ادامه دارد

 

 

ارسال یک پاسخ