تحلیل طلا و دلار 3 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی

مروری بر روز گذشته :

دیروز همانطور که هشدار داده شده بود دایورجنس های موجود برروی دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی عمل نموده و بازگشت بوجود آمد. در این بین با آنکه انتظار می رفت با کاهش حباب قیمت طلای آبشده فردایی سقف 1840 لمس شود این اتفاق نیفتاده و ریزش ادامه یافت. ریزش با رسیدن به سطح مقاومتی 1760 تا 1766 تا اندازه ای متوقف شد و با بازگشت شکاف قیمتی خود را که صبح پیش آمده بود پر نمود. در نهایت ریزش ادامه یافت سطح مقاومتی قبلی و حمایتی فعلی را شکست و نزول کرد. محدوده قمیت دیروز با باز شدن در قیمت 1774 آغاز شده و با به  رسیدن به حداکثر  1794و حداقل 1734 ادامه یافته   و در نهایت نیز در 1738 بسته شد.

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود قیمت بعد از رسیدن به سقف کانال و پدید آمدن دایورجنس شروع به ریزش نموده است. این ریزش در حال حاضر در حال صورت گرفتن بوده و مانعی نیر بر سر راه ان دیده نمی شود. از این رو به نظر  در شرایط فعلی روند نزولی باشد. اهداف پیش رو برای دلار هرات فردایی را در حال حاضر 11800 و 11630 می دانیم.

اهداف قیمتی در پیش رو مطابق نمودار 4 ساعته

تحلیل طلای آبشده فردایی:

در نمودار طلای آبشده انتظار می رفت قیمت با کاهش میزان حباب همسو با قیمت دلار تا سقف 1840 حرکت کند ولی این اتفاق پیش نیامده و از سقف 1828 شروع به ریزش نمود . از این رو برای تحلیل گران این شک وجود داشت که شاید حرکت فعلی اصلاح بوده و مجدد قیمت بازگردد. در این شرایط با توجه به شکسته شدن سطح 1760 که حمایت قوی نیز بود به نظر حرکت نزولی ادامه دار خواهد بود

در شرایط فعلی با توجه به روند نزولی اهداف 1722 و 1700 را می توان متصور بود.

بخاطر داشته باشید منطقه قیمتی 1840 نقطه ای است که می تواند تاکید بر بازگشت روند و حرکت کلی صعودی شود . در حال حاضر قیمت در زیر این محدوده حضور داشته و احتمال نزولی بیشتر و رسیدن به کف قیمتی قبلی وجود دارد


این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ