تحلیل طلا و دلار 22 مرداد 1398

تحلیل طلای آبشده فردایی و دلار هرات فردایی:

همانطور که اطلاع دارید در حال حاضر دلار هرات فردایی تعطیل است. تعطیلی این ابزار معاملاتی تا روز شنبه می باشد.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

روز شنبه با آنکه هشدار بازگشت و روند صعودی را بواسطه دایورجنس داشتیم این اتفاق نیفتاد و روند نزولی اتفاق افتاد . ادامه روند نزولی تا محدوده 1871 بود . اگر دوستان دقت داشته باشند با رسیدن قیمت به این محدوده خط روند جدید شکل گرفت که هشدار بازگشت را مجدد صادر نمود.

این هشدار با شکل گرفتن الگوی چکش قوی تر شد و بازگشت صورت گرفت و قیمت هم اکنون در محدوده 1790 قرار دارد.

در حال حاضر با شرایط موجود دو سناریو را می توان در نظر داشت.

سناریوی  1 : حرکت صعودی تا محدوده 1790 در این محدوده همانطور که مشاهده می شود خط روندی را در پیش رو داریم. در صورت عکس العمل و بازگشت به این خط انتظار ریزش مجدد را داریم که هدف اول همان 1771 است و بعد از آن 1760 خواهد بود.

سناریوی 2 : شکسته شدن خط روند و حرکت صعودی به سمت سقف کانال در 1846 که در این مسیر توصیه می شود که در سطوح 1810 و 1827 اقدام به سود گیری کنید.

دوستان دقت کنید که در محدوده 1790 تا 1800 بازار دارای حالات رنج و عدم تصمیم گیری صحیح می باشد. توصیه بیشتر بر مشاهده در این محدوده و سپس اقدام به معامله براساس اعداد اعلامی کنید.

 

این تحلیل ادامه دارد

 

 

 

ارسال یک پاسخ