تحلیل طلا و دلار 19 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار 4 ساعته دلار هرات فردایی نیز مشاهده می شود قیمت درون مثلث رسم شده قرار داشته و نتوانسته از ان بیرون رود. این در حالی است که نوسانات قیمت دلار محدود شده و بنا به شرایط حرکت چندانی در انتهای مثلث نیز مشاهده نمی کنیم. البته باید این هشدار را نیز مد نظر داشت که در این شرایط امکان حرکات انفجاری در هر جهت وجود دارد.

تحت شرایط بیان شده قیمت در حال حاضر در سقف مثلث قرار دارد و می توان برای آن هدف کف مثلث را متصور بود . در این مسییر سطح 11840 بعنوان جمایت قرار دارد که شکسته شدن آن حرکت به سمت کف مثلث را تسهیل می کند.

در صورت عبور از این سطح انتظار حرکت تا 11800 وجود دارد. در این سطح باید منتظر عکس العمل ها بود تا در صورت شکسته شدن کف مثلث حرکت نزولی را تا 11700 و 11600 متصور بود

از طرفی در صورت شکسته شدن سقف مثلث در 11900 و بخصوص 12000 می توان انتظار حرکت صعودی را تا سطح 12100 و 12400  را داشت.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

همانطور که دیده می شود قیمت در کانال رسم شده در سقف کانال می باشد و در حال ریزش است. در حال حاضر این ریزش مجدد در الگوی مثلث کوچکی محصور شده است. از این رو سطوح این مثلث دارای اهمیت می باشد.

از طرفی شکسته شدن سقف این مثلث می تواند در 1816 و تایید آن در 1820 باشد که می تواند هشداری برای خرید به سمت سقف مثلث در 1840 باشد و از طرفی شکست کف مثلث در 1806 نیر می تواند هشداری برای ریزش باش که اهداف 1798 و 1786 را در حال حاضر متصور بود. مابین این دو سطح اعلام شده شرایط رنج را داریم که چندان توصیه به معامله نمی شود.

سطوح مهم عبارتند از

این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ